Krav til miljø og nødvendig utstyr

Skilpadder krever en stor innhegning hvor du kan regulere temperatur, fuktighet og lys slik at de trives. Dette kalles et terrarium.

Terrariet innredes slik at det likner på den aktuelle artens naturlige levemiljø, eller biotop. Skilpadder kan bo innendørs året rundt eller holdes ute i et oppvarmet hus med utendørs innhegning til sommerbruk. Et drivhus med tilhørende luftegård er ofte en god løsning. Drivhuset forlenger sesongen minst én måned i hver retning, slik at sommeren starter tidligere og varer lengre. I Norge er temperaturen uforutsigbar, spesielt om våren og høsten. Det kan derfor være nødvendig med en termostatstyrt varmekilde i drivhuset slik at temperaturen ikke svinger for mye. Hvis du holder skilpaddene ute om sommeren, må du la dem være ute hele døgnet. Det vil være stressende for dyrene å flyttes ut og inn daglig. Vær oppmerksom på at glass hindrer gjennomstråling av de viktige UVB-strålene fra sola, så skilpadder som bor inne i hus eller drivhus må ha tilgang på UV-lys. Dette får du kjøpt i dyrebutikker o.l.

Skilpadder er avhengige av temperaturen i omgivelsene for å regulere viktige biologiske funksjoner, blant annet fordøyelsen. Riktig temperatur er derfor en viktig del av et godt skilpaddehold. Det beste er om terrariet holder mellom 25 og 35 grader, fordelt på ulike temperatursoner. En varmelampe med termostat i den ene delen av terrariet vil sørge for dette. Om natten bør temperaturen senkes 4-5 grader jevnt over terrariet. Dersom temperaturen blir lavere enn 15 grader, blir skilpadder inaktive og kan begynne å forberede seg på å gå i dvale.

Et godt underlag i terrariet er ugjødslet torvjord, bark, leirjord, elvegrus og små og store stein blandet sammen. Underlaget må ikke støve og deler av det bør holdes fuktig. Skilpaddene må kunne velge mellom å oppholde seg i den tørre eller fuktige delen av terrariet. Spesielt juveniler (unge dyr) må ha tilgang til fuktig underlag, ellers kan de dø av dehydrering (uttørking). Du kan bruke trerøtter og flate steiner som innredning skilpaddene kan klatre på. Slike steiner bidrar også til at klørne slites naturlig. Skilpadder har også behov for gjemmesteder. Dette kan du lage av høy, en buet barkbit, en eske eller lignende. Du får også kjøpt egnede gjemmesteder i dyrebutikken. Helst skal det være ett gjemmested i den kalde delen av terrariet og ett i den varme delen. Et lavt, tungt kar med badevann bør også være tilgjengelig.

I tilknytning til terrariet bør skilpaddene ha en utendørs innhegning som de kan bruke i sommersesongen. Utedelen kan for eksempel være en del av hagen. Her kan du dyrke gress og ugress som skilpaddene kan spise. Fjern skadelige ting som metallbiter, glass og plast.

Pass også på at det ikke brukes ugressmiddel der innhegningen plasseres. Innhegningen må være sikret mot rovdyr. Skilpadder er gode klatrere og de kan også grave, noe som gjør det viktig å sikre innhegningen mot rømning. Høyden på gjerdet bør være minst to ganger lengden av skilpaddeskallet. Skilpadder vil prøve å gå gjennom gjennomsiktige hinder, for eksempel av netting eller glass, og sidene på innhegningen bør derfor være ugjennomsiktige. Skilpaddene bør alltid ha tilgang på sol, skygge, vann og gjemmesteder når de er ute.

Rengjøring

I fangenskap beveger skilpadder seg over mindre områder enn i naturen. Bakterier hoper seg fortere opp i et terrarium, og smittepresset blir derfor større der enn hos ville artsfrender. For å unngå bakterievekst og infeksjoner er det viktig at du fjerner avføring i terrariet daglig og holder badevannet rent. Pass også på at du ikke gir skilpaddene for mye mat, siden matrester og mye avføring fort gir dårlig hygiene i terrariet.

Del
13.05.2020 18:15

Fjern skilpadden fra gulvet

Tradisjonelt stuehold er feil for skilpadder. De kan bli syke eller stresset av å gå mye innendørs på stuegulvet.

19.12.2017 10:36

Slangene ut av skapet

Veterinærklinikker får flere reptilpasienter etter at forbudet mot å holde skilpadder, øgler og slanger i norske hjem ble opphevet.

27.09.2017 11:07

Eksotiske kjæledyr tillatt

I dag trer nye regler for hold av reptiler i kraft. Det betyr at 19 arter i kategoriene slanger, øgler og skilpadder kan holdes som kjæledyr.