Krav til miljø og nødvendig utstyr

Rotter trenger god plass for å trives. Det anbefales derfor at du investerer i et stort bur.

Gitteravstanden bør ikke være større enn 1-1,5 cm, spesielt ikke hvis det skal bo rotteunger i buret. Rotter kan gnage hull i burbunner av plast. Hvis gulvet i buret er av plast, er det derfor en fordel om gitteret går helt ned til gulvet. Akvarium er ikke å anbefale som rottebur fordi luftingen ofte blir for dårlig og luftfuktigheten for høy. Buret bør gi rotta klatremuligheter. Kanin- og marsvinbur er gjerne for lave til dette. Store fuglebur med horisontale sprinkler kan derimot egne seg for rotter.

Buret bør inneholde skjulesteder hvor rottene kan trekke seg unna og slappe av, for eksempel sovehus. Matskål og drikkeflaske er nødvendig. I tillegg bør rottene ha tilgang til ting å aktivisere seg med, for eksempel vippehusker, rør, stiger, klatretau og greiner. Unngå maling lakk og spiker i innredningen av buret.

Bunnen i buret bør dekkes med et tykt lag støvfritt smådyrstrø. Noen rotter kan få luftveisirritasjoner eller reagere allergisk på enkelte typer burstrø, for eksempel dersom strøet er svært støvete. Det finnes flere egnede strøtyper å få kjøpt, for eksempel strø av osp, makulert papir eller resirkulert og pelletert avispapir. I tillegg til strø kan man innrede buret med halm, tøy, opprevet papir, dopapir, avispapir eller lignende. Rotter trenger et rolig sted uten kulde, hete, trekk eller direkte sollys. Temperaturen bør være jevn, rundt 20-22 °C, og lysnivået moderat.

Buret må plasseres langt unna elektronisk utstyr som TV, stereo og datamaskiner, da disse produserer høyfrekvente lyder som kan gjøre at rottene mistrives.

Rengjøring

Bunnmaterialet bør byttes og buret vaskes minst én gang i uka, eller så ofte som nødvendig for å hindre lukt. Redemateriale som høy, halm og papir bør du skifte oftere, gjerne annenhver dag, for å unngå lukt.

Del
18.01.2016 10:44

Krav til miljø og nødvendig utstyr

Ørkenrotter er aktive og foretaksomme dyr, som trenger god plass til å utfolde seg. Det må alltid være rikelig med ting å gnage på til stede i buret, som friske greiner, røtter, trestubber osv.

29.09.2023 14:43

Passer rottehold for deg?

Vurderer du å skaffe deg rotter som kjæledyr? Her er nyttig informasjon om hva du bør ha tenkt gjennom først.

09.01.2012 00:00

Bruker mer på kjæledyr

I 2012 kjøpte nordmenn hunde- og kattefôr for 2,5 milliarder kroner, en økning på en halv milliard på fem år.