Veiledning om hold av rotte

Mattilsynet har gitt ut brosjyrer om hold av vanlige kjæledyr. På denne siden finner du innholdet fra heftet om rotte.

Type: 8 50 0
18.01.2016 14:46

Ta ansvar for kjæledyr

Å ha rotter medfører et stort ansvar. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger.

18.01.2016 14:30

Rottas biologi og atferd

Rottene tilhører den største familien i dyregruppen gnagere. Kjæledyrrottene er av arten brunrotte, den samme arten som man finner ute i naturen og i forskningslaboratorier.

18.01.2016 14:32

Hva du bør tenke over - før du skaffer deg rotte

Å holde rotter som kjæledyr er en krevende hobby. Rotter er svært intelligente og sosiale, noe som gjør at de egner seg godt som kjæledyr.

18.01.2016 14:42

Krav til miljø og nødvendig utstyr

Rotter trenger god plass for å trives. Det anbefales derfor at du investerer i et stort bur.

18.01.2016 14:44

Fôring

Rotter er altetende, noe som betyr at de skal ha både plantekost og animalsk kost.

18.01.2016 14:40

Aktivitet og håndtering

Rottene bør få komme ut av buret minst en time hver dag for å aktivisere seg og tilbringe tid sammen med deg.

18.01.2016 14:38

Daglig stell

Rotter er hardføre små dyr og klarer det meste av stell på egen hånd.

18.01.2016 14:35

Helse og sykdom

Når du kjenner rottene dine godt, ser du fort når noe er galt. Ei frisk rotte skal ha blank og tett pels, ingen sår og skorper i huden, og klare, blanke øyne.

Type: 1 50 0

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Brosjyren om rotte er utarbeidet av Mattilsynet sammen med Norsk Tamrotteforening. Andre bidragsytere er NOAH - for dyrs rettigheter og Dyrevernalliansen.

Se pdf-versjon her.

Type: 1 50 0

Varslingsplikt

Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. (Fra Lov om dyrevelferd, § 5.)

Du kan varsle Mattilsynet om dyr som lider via deres nettsider eller på telefon 22 40 00 00.