Sosial kontakt og håndtering

Papegøyer er intelligente dyr som liker å kommunisere med lyder og kroppsspråk.

Spesielt de mellomstore og store artene kan lære seg å forstå mange ord og trenes til å gjøre forskjellige ting. For at papegøyen skal fungere bra sammen med deg og andre, er det nødvendig at du bruker tid på å vinne fuglens tillit og at du gjør den mulig å håndtere på en god måte. For eksempel er det lettere å ta med seg en fugl i nye omgivelser hvis den har lært å komme og sette seg på hånden. Når du trener fuglen din er det viktigste å være tålmodig og å belønne fuglen hver gang den gjør fremskritt.

Papegøyer bør ikke håndteres med makt med mindre det er absolutt nødvendig. Hvis du må fange og holde fuglen, er det viktig å få et fast grep over ryggen og holde vingene skånsomt inntil kroppen med begge hender. Mindre papegøyer kan holdes i én hånd, med hodet fast mellom to fingre så den ligger helt i ro. Ikke klem fuglen, men bruk et godt, fast grep. Hold aldri i én vinge eller føtter, det kan skade fuglen alvorlig. Vingebrudd er svært vanskelig å lege. Tren jevnlig på håndtering. Når fuglen er vant til å bli håndtert, blir den ikke så stresset når den skal undersøkes eller behandles. 

Del
18.01.2016 15:06

Hva du bør tenke over - før du skaffer deg papegøye

Papegøyer er krevende kjæledyr som lever lenge. De er sosiale dyr som bør holdes i par eller flokk.

23.10.2022 15:15

Fraråder flyvefjærklipping

Rådet for dyreetikk mener flyvefjær på små og store papegøyer ikke skal klippes rutinemessig. De sier at lovverket kan tolkes slik at inngrepet burde være ulovlig.

24.06.2022 06:51

Advarer mot fugleinfluensa

Mange villfugler smittet med fugleinfluensa er den siste tiden funnet fra Rogaland i sør til Finmark i nord. Mattilsynet ber alle om å ikke røre syke eller døde fugler.