Hva du bør tenke over - før du skaffer deg papegøye

Papegøyer er krevende kjæledyr som lever lenge. De er sosiale dyr som bør holdes i par eller flokk.

Store papegøyer kan bli 40 til 60 år gamle, mens mindre papegøyer som parakitter og dvergpapegøyer lever fra 8-25 år. Dersom du anskaffer deg papegøyer, må du være innstilt på å bruke mye tid på dem hver eneste dag i lang tid fremover. For at papegøyer skal trives i fangenskap må de få anledning til å mosjonere og aktivisere seg daglig. Dersom papegøyer ikke får mulighet til et aktivt og innholdsrikt liv kan de bli overvektige eller kjede seg. En fugl som kjeder seg begynner ofte å overdrive fjærstellet, og kan plukke seg bar på deler av kroppen.

Papegøyer er sosiale dyr som bør holdes i par eller flokk. Dvergpapegøyer (lovebirds) av agapornis-slekten og nymfeparakitter er eksempler på arter som ikke vil trives uten artsfrender. Det er ikke uvanlig at store papegøyearter, som araer, kakaduer, amasoner og jacoer, holdes som enslige fugler. Disse fuglene har stort behov for sosial kontakt og trives ikke alene. Dersom du holder en enslig Papegøye, må du derfor være innstilt på å fylle rollen som fuglens bestevenn. Dette krever at du bruker mye tid på papegøyen hver eneste dag. Enslige Papegøyer knytter seg sterkt til eieren sin. Noen kan bli så sjalu at de går til angrep på andre medlemmer i familien. Dette er viktig å tenke på for deg som bor alene og ønsker å skaffe seg selskap i en enslig Papegøye: Hva skjer den dagen du finner en samboer eller kjæreste?

Selv om det er best for papegøyer å ha selskap av andre fugler av samme art, er det ikke alle individer som liker hverandre. De fleste papegøyer kan holdes parvis hvis de vennes til det fra ung alder. Å sette sammen to eldre fugler er ikke alltid enkelt, siden papegøyene forsvarer sitt hjemmeområde med nebb og klør. Det er lettere å sette sammen et nytt par hvis man samtidig gir begge fuglene et nytt oppholdssted. Dersom fuglene ikke fungerer sammen, må de skilles fysisk.

Noen papegøyer kan bite hardt fra seg og kan derfor være farlige for barn. Dersom det er barn i huset, bør du holde mindre papegøyer og lære barna at fuglen kan bite kraftig.

Noen av artene kan gi fra seg kraftige skrikelyder. I dyrebutikken kan fuglene være nesten tause på grunn av oppmerksomheten de får fra kunder i butikken, men vær klar over at lydnivået kan bli et annet hjemme hos deg selv. Husk på naboene!

Del
18.01.2016 15:04

Sosial kontakt og håndtering

Papegøyer er intelligente dyr som liker å kommunisere med lyder og kroppsspråk.

23.10.2022 15:15

Fraråder flyvefjærklipping

Rådet for dyreetikk mener flyvefjær på små og store papegøyer ikke skal klippes rutinemessig. De sier at lovverket kan tolkes slik at inngrepet burde være ulovlig.

24.06.2022 06:51

Advarer mot fugleinfluensa

Mange villfugler smittet med fugleinfluensa er den siste tiden funnet fra Rogaland i sør til Finmark i nord. Mattilsynet ber alle om å ikke røre syke eller døde fugler.