Krav til miljø og nødvendig utstyr

Ørkenrotter er aktive og foretaksomme dyr, som trenger god plass til å utfolde seg. Det må alltid være rikelig med ting å gnage på til stede i buret, som friske greiner, røtter, trestubber osv.

Du bør velge et størst mulig bur og innrede det slik at ørkenrottene får anledning til bl.a. å grave og klatre. Et romslig akvarium kan være en god løsning hvis du sørger for riktig innredning.

Ørkenrotter vil helst bo i underjordiske ganger. I buret bør det derfor være mulighet for å grave ut slike ganger i underlaget. Bunnmaterialet bør være et minst 20 cm tykt lag av støvfritt smådyrstrø som er egnet for graving. Det finnes flere egnede strøtyper å få kjøpt. Bland gjerne inn litt tørr blomsterjord, sand eller chinchillasand. Hvis du henter sand ute, bør du desinfisere den ved frysing eller steking fr den brukes i buret. Ørkenrottene trenger også tilgang på fiberrikt materiale som høy, revet papir eller treull til bygge- og redemateriale. I tillegg bør ørkenrotter ofte få anledning til å bade i fin sand (f.eks. «chinchilla-sand›>). Dette hjelper til å holde pelsen i orden.

Friske grener av f.eks. frukttrær egner seg bra både som gnageobjekt og klatrestativ. Dorullkjerner eller andre papprør er godt egnet som ganger og tunneler, men må skiftes når de blir tilgriset. Røtter og små stubber egner seg også godt i buret, og en uthult kokosnøtt kan for eksempel gjøre nytte som redeplass. En stor stein kan hjelpe til med å gi struktur til gangene ørkenrottene graver, samtidig som klørne deres slites ned. Dersom du velger å lage innredning selv, må du unngå maling, lakk og spiker. Leker og innredning av plast bør også unngås siden ørkenrottene lett vil gnage dette i stykker.

Tennene til ørkenrotter vokser hele livet. Dette er en biologisk mekanisme som kompenserer for den belastningen tennene blir utsatt for ved spising av harde fôrtyper som frø, nøtter og røtter. Dette må du ta hensyn til hos tamme ørkenrotter. Det må alltid være rikelig med ting å gnage på til stede i buret, som friske greiner, røtter, trestubber osv. Du kan også få kjøpt spesielle gnagerprodukter beregnet for ørkenrotter i dyrebutikker.

Plasser buret på et lyst og åpent sted, opp fra gulvet og ikke i trekk. Buret bør heller ikke stå i direkte sollys eller for nær varmeovner. Sett heller ikke buret i nærheten av TV, datamaskiner eller musikkanlegg siden ørkenrotter er følsomme for lyd.

Siden ørkenrotter er aktive og nysgjerrige dyr bør de få mosjonere og gå på oppdagelsesferd i trygge omgivelser utenfor buret, helst hver dag. Du bør alltid holde øye med ørkenrottene under disse lufteturene og særlig passe på at de ikke gnager på elektriske ledninger, forsvinner inn i smutthull, blir klemt i dører eller lignende.

Rengjøring

Ørkenrotter lukter lite og skifte av burmaterialer behøver ikke skje så ofte som hos andre gnagere. Dette skyldes at de er ørkendyr som drikker lite vann. Avføringen er hard og tørr og de skiller bare ut noen få dråper urin hver dag.

Et romslig bur med to ørkenrotter som er innredet med et tykt bunnlag, bør normalt skiftes annenhver uke. Det er lurt å la det være igjen litt av det gamle bunnmateriale når man skifter og rengjør buret slik at dyrene lettere finner seg til rette og kjenner igjen sine gamle lukter.

Del
04.11.2003 00:00

Fôring av kjæledyr

Korrekt fôring er viktig for å opprettholde en god helsetilstand hos våre kjæledyr.

18.01.2016 10:52

Helse og sykdom

En sunn og frisk ørkenrotte skal være aktiv og ha god appetitt. Det er ved den daglige omgangen og håndteringen av dyret du er i stand til å merke om noe er galt.

18.01.2016 10:48

Håndtering

Ørkenrotter må behandles på en forsiktig og rolig måte. Dyret bør ikke løftes høyt, men heller håndteres mens du sitter på gulvet.