Hva du bør tenke over - før du skaffer deg ørkenrotte

Ørkenrottas sosiale vesen, temperament og interessante atferd, gjør den til et godt egnet kjæledyr, spesielt for litt større barn.

Den blir ganske fort tam og biter sjelden. Du bør likevel være klar over at ørkenrotter ikke er spesielt interessert i å bli holdt fast og kost med.

En ørkenrotte bør aldri holdes alene. Den vil føle savn av artsfrender uansett hvor mye du aktiviserer den. Det er fullt mulig å holde to ørkenrotter av samme kjønn sammen. Disse bør helst være søsken fra samme kull, siden det kan være vanskelig for voksne ørkenrotter å vennes til hverandre. Dyr som ikke kjenner hverandre, bør være unge dyr som introduseres gradvis for hverandre.

Hvis du ønsker å holde en ørkenrotte av hvert kjønn sammen, bør de ved pardannelse være unge, friske og fra forskjellig familie. Du bør imidlertid være klar over at ørkenrotter i par sannsynligvis vil formere seg, og at de normalt får 4 - 7 unger per kull. Du vil med andre ord raskt få mange ørkenrotter og dermed ansvaret for at disse får gode liv hos deg eller andre. Ved hold av ørkenrotter i familiegrupper vil man også trenge større plass. 

Del
04.11.2003 00:00

Fôring av kjæledyr

Korrekt fôring er viktig for å opprettholde en god helsetilstand hos våre kjæledyr.

18.01.2016 10:52

Helse og sykdom

En sunn og frisk ørkenrotte skal være aktiv og ha god appetitt. Det er ved den daglige omgangen og håndteringen av dyret du er i stand til å merke om noe er galt.

18.01.2016 10:48

Håndtering

Ørkenrotter må behandles på en forsiktig og rolig måte. Dyret bør ikke løftes høyt, men heller håndteres mens du sitter på gulvet.