Hva du bør tenke over - før du skaffer deg mus

Mus er små, skjøre dyr som krever forsiktig håndtering. Barn må lære dette, og en voksen person må ha overoppsyn med håndteringen av dyret.

Katter og hunder er farlige for mus og bør ikke holdes i samme hjem som dem. En mus i fangenskap lever sjelden mer enn 2-3 år.

Tam-musa er et sosialt dyr som er avhengig av artsfrender for å trives. Det går vanligvis greit å holde to eller flere mus av samme kjønn sammen, og da unngår du uønsket formering. Mus som ikke er kullsøsken bør være så unge som mulig når de settes sammen. Da tilpasser de seg lettest hverandre.

Mus blir kjønnsmodne når de er mellom seks og åtte uker, og hunnene kommer i brunst cirka hver femte dag. Drektighetstiden er normalt 20-21 dager og en hunnmus kan få 5-6 ungekull årlig, med 4-7 unger i hvert kull. Velger du å ha mus av forskjellig kjønn sammen, vil det nesten uten unntak resultere i avkom. Du har da ansvar for at alle museungene får gode hjem.

Del
10.11.2003 00:00

Kreft hos dyr

Kreft er et ord som skremmer oss alle. På dyr, som mennesker, er kreft alvorlig sykdom som mange dør av.

04.11.2003 00:00

Fôring av kjæledyr

Korrekt fôring er viktig for å opprettholde en god helsetilstand hos våre kjæledyr.

18.01.2016 21:00

Helse og sykdom

En frisk mus skal være ganske aktiv, alltid på farten og nysgjerrig. Halen skal ha glatt hud.