Hva du bør tenke over - før du skaffer deg ilder

Ilderen er et krevende kjæledyr, og trenger god plass og mye aktivisering for å ha det bra.

Den skal ikke holdes i bur annet enn i korte perioder, og siden den trenger stor plass å boltre seg på, bør den få tilgang til hele eller deler av boligen (se også avsnitt om sikring av farer i huset).

Ildere flest trives i selskap med en eller flere andre ildere. Du bør derfor vurdere å holde flere individer sammen. Hvis du holder hann og hunn sammen, er det nødvendig å kastrere ett av dyrene for å unngå uønsket formering.

Det er store individuelle forskjeller mellom ildere. Noen er rolige og trives best for seg selv, mens andre er krevende og ønsker masse kontakt med deg. Noen krever mye trening, mens andre er lettlærte. Positiv håndtering og aktivisering helt fra ildervalpen er liten legger grunnlaget for en sosial og lærenem ilder.

Årlig omplasseres og avlives ildere fordi eier eller familiemedlemmer er allergiske. Dette kunne vært unngått ved en allergitest før man anskaffer dyret. Et godt råd er å besøke noen med ilder eller låne en ilder noen dager før du skaffer deg ilder selv. Det finnes også hjelpemidler for den som har blitt allergisk mot ilder, kontakt lege og/eller veterinær.

Ildere kan bli opptil 15 år gamle, men som kjæledyr blir de vanligvis mellom 4 og 10 år. Dette må du også ta med i vurderingen før du skaffer deg ilder. 

Ilderen i ferien

Du er ansvarlig for at ilderen din får forsvarlig stell, også når du er bortreist.Før du anskaffer deg ilder, bør du derfor snakke med venner og familie om hjelp til å passe den i feriene. Du må informere den som skal passe dyret om rutiner for fôring, renhold og lufteperioder. Du bør også informere om hvilken veterinær du bruker.

Dersom du vil ta med ilderen din til feriestedet, bør du frakte den i et transportbur eller holde den i bånd for å hindre at den rømmer. Skal du kjøre bil, bør ilderen sitte i et transportbur med god tilgang på mat og vann. Ilderen kan ikke svette og blir derfor lett overopphetet. En god regel er å ta mange luftepauser, unngå direkte sollys og passe på at temperaturen ikke blir for høy.

Vær oppmerksom på at det er strenge regler for utenlandsreiser med kjæledyr. Hvis du planlegger å ta med deg ilderen din på ferie til utlandet må du sette deg inn i hvilke regler som gjelder i god tid før avreise. Sjekk hvilke regler som gjelder for akkurat din reise i vår reiseveileder på www.mattilsynet.no

Del
09.06.2016 11:59

Høysesong for pass

Nå er det stor pågang hos dyreklinikkene, som er "passkontor for kjæledyr". Firmaet som produserer de nye kjæledyrpassene jobber ekstraskift for å dekke etterspørselen.

10.05.2016 22:02

Nye kjæledyrpass

Nå er det krav om pass for alle dyr som skal reise til og fra Sverige. Samtidig kommer det ny passtype for reisende kjæledyr.

25.01.2012 00:00

Reise med kjæledyr

Det er egne regler for reising med kjæledyr inn og ut av Norge.