Aktivisering og trening

Ildere er aktive og foretaksomme dyr, som trenger mye samvær med eieren eller andre ildere for å trives.

De kan også gå fint sammen med katter og hunder, men dette avhenger av rase og individ. Du bør aldri la ilderen være alene sammen med en hund eller katt før du er sikker på at de kjenner hverandre og ikke vil skade hverandre. Ilderen betrakter smågnagere, marsvin og kaniner som byttedyr den kan spise, så den må ikke holdes sammen med slike dyr.

Ilderen som vi holder som kjæledyr kan ikke slippes ut på samme måte som en katt. Den vil vanligvis ikke finne veien hjem selv eller klare seg alene utendørs. Ilderen bør holdes inne i boligen hvor den gis tilgang til flere rom og daglig samvær med mennesker. En utendørs, rømningssikker innhegning kan være et fint luftested for et par eller en gruppe ildere.

Mange ildere liker godt å gå tur. Da trenger du en ildersele (H-sele) og et bånd. Ilderen ser dårlig og vimser ofte når den går, så du må passe godt på under lufteturen. Skog- og parkområder er fine turterreng.

Ilderen er ofte aktiv om natten, noe som kan være plagsomt for oss mennesker. Det beste for ilderen er at du legger forholdene til rette slik at den kan leke og utfolde seg på ett elle' flere trygge rom om natten. Hvis du ikke har mulighet til å gi ilderen tilgang på egne, trygge rom, kan et stort og velutrustet bur brukes. Ilderen må ikke holdes i bur eller isolert på et rom døgnet rundt, bare når det er nødvendig å ha den på et sikkert sted fordi du ikke kan se etter den.

Lek trener opp ilderens motorikk og ivaretar dyrets behov for aktivitet og adspredelse. I tillegg er lek en sosial aktivitet som skaper vennskapsbånd mellom ilderen din og deg. Spesielle ilderleker fås kjøpt i dyrebutikker, men ildere setter like stor pris på garnnøster, doruller, trådsneller eller tøybiter som knyttes fast i en snor. Lekene må ikke være for små eller ha løse deler som ilderen kan spise.

Håndtering og trening

Ildere er ikke spesielt kosete, på dette området kan de ikke sammenliknes med hund eller katt. En ilder vil likevel gjenkjenne deg og oppsøke deg for lek og moro, og kanskje kommer den for å sove hos deg når den er trøtt.

Ildervalper bør håndteres mye og på en positiv måte. Dette legger grunnlaget for en håndterbar, kjælen og omgjengelig voksen ilder som ikke biter. Det gjør også den videre sosialiseringen mye enklere. Vær oppmerksom på ilderens mangfoldige kroppsspråk slik at du lærer din ilder å kjenne og kan respektere dyrets grenser.

Ildere er ikke lydige av natur og man kan ikke forvente at de skal kunne dresseres på samme måte som for eksempel hunder. Likevel kan ilderen lære å forstå noen ord og utføre enkle triks mot belønning. Det viktigste ved trening av ilder er å være tålmodig og konsekvent og gjenta en øvelse mange ganger. Hvis du for eksempel vil lære ilderen at det ikke er lov å gå på bordet, må du fjerne den rolig fra bordet mens du tydelig sier "nei" hver gang den gjør dette. Ilderen kan virke sta og likegyldig, men ikke gi deg selv om det kan ta måneder før du får resultat av treningen. Hvis du skremmer ilderen eller påføre den smerte, virker dette ofte mot sin hensikt og dyret mister tilliten til deg. En bedre metode er å fokusere på å belønne ilderen med godbiter når den gjør det du ønsker. 

Del
09.06.2016 11:59

Høysesong for pass

Nå er det stor pågang hos dyreklinikkene, som er "passkontor for kjæledyr". Firmaet som produserer de nye kjæledyrpassene jobber ekstraskift for å dekke etterspørselen.

10.05.2016 22:02

Nye kjæledyrpass

Nå er det krav om pass for alle dyr som skal reise til og fra Sverige. Samtidig kommer det ny passtype for reisende kjæledyr.

25.01.2012 00:00

Reise med kjæledyr

Det er egne regler for reising med kjæledyr inn og ut av Norge.