Viktig å vite om små spissnebb eller finkefugler

Små spissnebb omfatter flere arter finkefugler. Kanarifugler, sebrafinker, måkefinker og risfugler er de vanligste artene å holde.

I denne oversikten finner du informasjon om flere arter hobby-fugler som samlet kalles «små spissnebb». Små spissnebb omfatter flere arter finkefugler, som for eksempel vevere, kardinaler, sissik-arter, kanarifugler og de mindre artene av såkalte praktfinker. Kanarifugler, sebrafinker, måkefinker og risfugler er de vanligste artene å holde. Disse artene har vært holdt i fangenskap i mange generasjoner og er avlet frem i mange varianter. Dette gjelder også de australske praktfinkene. Kanarifugler har vært holdt som selskapsfugl siden 1400-tallet og det finnes i dag en rekke forskjellige varianter.

Finkefuglene trives vanligvis godt i fangenskap hvis de holdes sammen med andre finker i et godt levemiljø. Hva som er et godt levemiljø og hvem de foretrekker å bo sammen med, varierer mellom de ulike artene og også mellom individer.

Krav til ernæring er også svært forskjellig fra art til art. Noen krever innsektfôr for å trives, andre lever godt på vanlige frøblandinger, tilskudd av frukt og grønt og kraftfôrprodukter som fås kjøpt i dyrebutikker.

Det anbefales at du finner ut mer om arten du er interessert i ved å lese bøker eller søke informasjon hos interesseklubber eller på internett. Dessuten er det fornuftig å velge en av de enkleste artene å holde, for eksempel sebrafinker, når du skal holde finkefugler for første gang. 

Del
21.12.2016 11:12

Fugleinfluensa i Norden

Det er nå påvist fugleinfluensa i Danmark, Sverige og på Åland i Finland. Dette gjør at veterinærinstituttet har oppjustert risikovurderingen for smitte i Norge.

25.11.2016 11:20

Informasjon om fugleinfluensa

Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler. Den alvorligste typen kan føre til at hele fjørfeflokker dør raskt.

09.03.2006 00:00

- Ikke vær redd for Polly

Det er over 200 000 selskapsfugler i norske hjem. Nå er mange fugleeiere redd for at burfuglene skal få fugleinfluensa.