Hva du bør tenke over - før du skaffer deg finkefugler

Finker er flokkdyr, og skal ikke holdes alene. De fleste arter bør holdes parvis, i små flokker, eller for eksempel i fuglesamlinger hvor par av forskjellige arter holdes sammen i en større voliére.

Hvilke arter som kan holdes sammen uten å sjenere hverandre må du lese eller spørre deg fram til før du går til innkjøp av flere arter. Det kan også være individuelle forskjeller slik at noen fugler ikke trives sammen. Hvis du holder flere fugler sammen bør du alltid følge godt med på om enkeltindivider blir mobbet med hakking og napping av fjær. Slik mobbing skjer oftest når fuglene har for liten plass.

Hunnfugler kan finne på å legge egg enten de har en partner eller ei. For å produsere unger må befruktede egg ruges fra 14 dager og oppover, avhengig av art. Foreldredyrene har spesielle krav til ernæring og miljø, også før egglegging, så du må ha god kunnskap om emnet hvis du planlegger hekking. For å unngå uønsket formering kan du fjerne egg som dukker opp.

Fuglene selges nesten alltid som voksne. De blir derfor ikke tamme, og må få leve og utfolde seg mest mulig som fugler gjør i naturen. Finkefugler er godt egnet som selskapsfugler for aktive yrkesaktive personer siden de får tilfredsstilt sine sosiale behov i samvær med andre fugler, spesielt partneren. Eierens rolle er å sørge for daglig stell og ha gleden av å betrakte fuglene i et tilnærmet naturlig miljø.

Hold av finkefugler kan være en spennende hobby for naturinteresserte ungdom og voksne. Finkefugler er ikke egnet som kjæledyr for små barn. Selvsagt kan det være små barn i familier med slike fugler, men de kan ikke ha hovedansvar for fuglene eller få anledning til å håndtere dem.

Levealder

Finkefugler selges som voksne eller ungdyr. Unge fugler har ikke enda fått voksen fjærdrakt. Ringmerkede fugler har vanligvis fdselsåret som en del av ringkoden. Mange arter har ikke synlig kjønnsforskjell. Hannene kjennes på sangstrofene sine, ofte kombinert med rytmiske dansetrinn.

Levealder kan variere noe fra art til art, men det er ikke uvanlig at fuglene blir opp mot 10 år eller mer i fangenskap. Dette må du ta i betraktning før du skaffer deg finkefugler.

Siden de fleste finkearter er typiske parfugler som ikke trives alene, må du anskaffe en ny partner dersom en fugl mister partneren sin. Derfor er det lurt å velge arter som er utbredte som selskapsfugler, slik at det er mulig å få tak i nye. 

Del
18.01.2016 21:50

Håndtering

Finkefugler holdes vanligvis ikke som tamfugler og de bør ikke håndteres med mindre det er helt nødvendig.

24.06.2022 06:51

Advarer mot fugleinfluensa

Mange villfugler smittet med fugleinfluensa er den siste tiden funnet fra Rogaland i sør til Finmark i nord. Mattilsynet ber alle om å ikke røre syke eller døde fugler.

21.12.2016 11:12

Fugleinfluensa i Norden

Det er nå påvist fugleinfluensa i Danmark, Sverige og på Åland i Finland. Dette gjør at veterinærinstituttet har oppjustert risikovurderingen for smitte i Norge.