Forebyggende helsestell

Finkefugler er nøye med bading og fjærstell. For de fleste artene er det sjelden et problem at nebb og klør blir for lange.

Mange arter er også svært sosiale og hjelper hverandre med fjærpyntingen, spesielt på hodet hvor det er vanskelig å komme til selv. Nye fjær vokser ut som pigger med et hylster ytterst. Fuglene fjerner dette hylsteret når de pusser fjærene.

For de fleste artene er det sjelden et problem at nebb og klør blir for lange. Hvis fuglen har en skjevhet i nebb eller tær, kan dette gjøre at nebb eller klør ikke slites normalt. Noen arter har også klør som vokser fort fra naturens side. Fugler med lange klør kan oppleve ubehag og henge fast i ting, så lange klør må klippes. Ta et forsiktig, men fast grep om fuglen og bruk en negleklipper på ytterste del av kloen. Du bør sørge for god belysning, slik at du unngår å klippe blodårene inni klørne. Søk råd hos dyrebutikk eller veterinær hvis du føler deg usikker. 

Del
18.01.2016 21:31

Viktig å vite om små spissnebb eller finkefugler

Små spissnebb omfatter flere arter finkefugler. Kanarifugler, sebrafinker, måkefinker og risfugler er de vanligste artene å holde.

24.06.2022 06:51

Advarer mot fugleinfluensa

Mange villfugler smittet med fugleinfluensa er den siste tiden funnet fra Rogaland i sør til Finmark i nord. Mattilsynet ber alle om å ikke røre syke eller døde fugler.

21.12.2016 11:12

Fugleinfluensa i Norden

Det er nå påvist fugleinfluensa i Danmark, Sverige og på Åland i Finland. Dette gjør at veterinærinstituttet har oppjustert risikovurderingen for smitte i Norge.