Veiledning om hold av finkefugler

Mattilsynet har gitt ut brosjyrer om hold av vanlige kjæledyr. På denne siden finner du innholdet fra heftet om finkefugler.

Type: 9 50 0
18.01.2016 21:56

Ta ansvar for kjæledyr

Å ha finkefugler medfører et stort ansvar. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger.

18.01.2016 21:31

Viktig å vite om små spissnebb eller finkefugler

Små spissnebb omfatter flere arter finkefugler. Kanarifugler, sebrafinker, måkefinker og risfugler er de vanligste artene å holde.

18.01.2016 21:34

Hva du bør tenke over - før du skaffer deg finkefugler

Finker er flokkdyr, og skal ikke holdes alene. De fleste arter bør holdes parvis, i små flokker, eller for eksempel i fuglesamlinger hvor par av forskjellige arter holdes sammen i en større voliére.

18.01.2016 21:45

Fuglene i ferien

Du er ansvarlig for at fuglene dine får forsvarlig stell, også når du er bortreist. Finkefugler er vanskelige å frakte med seg på ferie på en god måte.

18.01.2016 21:47

Krav til miljø og nødvendig utstyr

Finker bruker naturlig mye av tiden på å fly, og de trenger derfor stor plass å oppholde seg på. Det anbefales at du investerer i et størst mulig oppholdssted for fuglene.

18.01.2016 21:52

Fôring

Riktig og variert foring er viktig for finkefugler. Dette er fugler som er aktive hele dagen og har høy forbrenning.

18.01.2016 21:50

Håndtering

Finkefugler holdes vanligvis ikke som tamfugler og de bør ikke håndteres med mindre det er helt nødvendig.

18.01.2016 21:54

Forebyggende helsestell

Finkefugler er nøye med bading og fjærstell. For de fleste artene er det sjelden et problem at nebb og klør blir for lange.

18.01.2016 21:55

Helse og sykdom

En frisk fugl har klare øyne, tett, ren fjærdrakt, er i normal aktivitet og har god appetitt.

Type: 1 50 0

Veiledere fra Mattilsynet

Mattilsynets veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med interesse- og dyrevernorganisasjoner. Alt innhold er gjengitt på dyreklinikk.no med tillatelse fra Mattilsynet.

Brosjyren om finkefugler er utarbeidet av Mattilsynet i samarbeid med Norske Tropefuglforeningers Landsforbund. NOAH -for dyrs rettigheter har også bidratt til brosjyren.

Se pdf-versjon her.

Type: 1 50 0

Varslingsplikt

Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. (Fra Lov om dyrevelferd, § 5.)

Du kan varsle Mattilsynet om dyr som lider via deres nettsider eller på telefon 22 40 00 00.