Valg av fisk

Bruk omtanke og planlegg når du velger fisk til akvariet, slik at du finner arter som passer sammen og trives i det miljøet du kan gi dem.

Spesielt skal en merke seg om arten krever eget territorium i akvariet (f.eks. mange ciklider), skjulesteder (f.eks. bunnfisk som maller og smerlinger) eller skal gå sammen i en stim med mange artsfrender (f.eks. tetra og barber).

Det er viktig at du setter sammen fisk på en skikkelig måte, slik at de ikke jages, spises eller stresses. Vær også oppmerksom på at noen arter som selges i akvariebutikker blir veldig store og derfor ikke egner seg i vanlige akvarier. Dette gjelder f.eks. enkelte typer maller og ciklider.

Når du er nybegynner er det lurt å velge fisk som passer til det vannet du har i krana, slik at du ikke trenger å endre for mye på vannkjemien hver gang du skifter vann. Du kan også sette sammen fisk slik at de oppholder seg i ulike deler av akvariet, noen arter i overflaten, noen i midten og noen nær bunnen. Det er særlig viktig å passe på at stimfisk har nok av sin egen art, minst 10-15 individer.

Til et akvarium på 150 liter kan et passende antall fisk være f.eks. 10 øksefisk i overflaten, en gruppe  på 10-15 små tetra eller barber i mellompartiet og en gruppe på 10 mellomstore pansermaller på bunnen. I tillegg kan du f.eks. ha noen små algespisere og kirsebærreker. 

Begynn med noen få fisker og øk heller antallet etter hvert. Hardføre fiskearter som er lette å holde og billige i innkjøp, kan få avkom, slik at du må beregne plass til flere generasjoner. I et vanlig selskapsakvarium er det som oftest få yngel som vokser opp. De fleste fisker spiser små yngel og mange spiser også egne unger.

Noen fiskearter legger ikke egg, men føder levende unger. Hvis du ønsker fisk som er lette å oppdrette, er slike levendefødende arter, som guppy, sverddrager og platy, blant de enkleste å få til. De fleste levendefødende fisk trenger vann med middels til høy hardhet og passer ikke sammen med arter som trenger bløtere vann.

Del
19.01.2016 11:21

Helse og sykdom

Akvariefisk kan angripes av sykdommer og parasitter, og da må de behandles.

19.01.2016 11:19

Stell av akvariefisk

Det daglige stellet av et akvarium består i å fôre fiskene, sjekke at det tekniske fungerer og se etter tegn på sykdom og mistrivsel.

19.01.2016 11:16

Oppstart av akvariet

Det er viktig å få etablert riktig bakteriekultur i filteret ved oppstart av akvariet. Ellers kan fiskene bli syke og dø etter kort tid.