Stell av akvariefisk

Det daglige stellet av et akvarium består i å fôre fiskene, sjekke at det tekniske fungerer og se etter tegn på sykdom og mistrivsel.

Den beste måten å holde fiskene friske og sunne på, er å fôre regelmessig og variert, med næringsrikt og artstilpasset fôr. Det finnes flere utmerkede fôrtyper til akvariefisk i handelen, også til spesielle arter som plantespisere eller bunnlevende akvariefisk. De fleste dødsfall hos akvariefisk skyldes overfôring som gir dårlig vannkvalitet, så du bør følge bruksanvisningen nye og ikke gi for mye mat. Husk at fiskefôr er ferskvare, det skal ikke stå i sol eller oppbevares i høy temperatur.

Hver 1-2 uker bør du tynne ut i plantene og skrape glasset rent for alger. Dette kan være stressende for fiskene og bør gjøres forsiktig. Når filteret er innkjørt og du har hatt i fisker, er det en god rutine å bytte en del vann hver uke, for eksempel 1/5 av volumet.

Filteret vil etter hvert få dårligere gjennomstrømming av vann på grunn av avfallsstoffer og bakterievekst, derfor må det vaskes med noen ukers mellomrom. Det beste er å skylle filtermaterialet godt i litt vann fra akvariet. Hvis du renser filtermaterialet for grundig, fjerner du bakteriene som bryter ned avfallsstoffene. Da kan du få problemer med nitrittforgiftning. 

Del
19.01.2016 11:21

Helse og sykdom

Akvariefisk kan angripes av sykdommer og parasitter, og da må de behandles.

19.01.2016 11:18

Valg av fisk

Bruk omtanke og planlegg når du velger fisk til akvariet, slik at du finner arter som passer sammen og trives i det miljøet du kan gi dem.

19.01.2016 11:16

Oppstart av akvariet

Det er viktig å få etablert riktig bakteriekultur i filteret ved oppstart av akvariet. Ellers kan fiskene bli syke og dø etter kort tid.