Hva du bør tenke over - før du skaffer deg akvarium

Det finnes mer enn 28.000 fiskearter i verden, i alle farger og fasonger. Fisker som egner seg for akvarium, er for det meste små, hardføre tropiske arter.

Mange begynner med akvarium fordi det er dekorativt, men fisk er levende dyr og skal ikke behandles som dekorasjonsgjenstander. Å ha et akvarium hvor fiskene trives, krever en del forhåndskunnskap. Slik kunnskap er lett tilgjengelig i akvariebøker og på internett. Mange steder i landet finnes også lokale akvarieklubber som er tilknyttet Norsk Akvarieforbund.

Det finnes mer enn 28.000 fiskearter i verden, i alle farger og fasonger. Noen er gjennomsiktige, andre har snabel eller lange barter. Enkelte ruger eggene i munnen, mens andre bygger rede. Noen føder ferdig utviklede unger, mens andre legger egg som ligger i dvale under tørkeperioden når alt vannet er fordampet. Det finnes fisk som kan produsere elektrisitet, som kan gå på land og som beskytter seg med kniver eller har pigger som et pinnsvin. I teorien kan enhver fiskeart holdes i et akvarium og dermed kalles en akvariefisk, men ikke alle er egnet for akvariehold. Fisker som egner seg, er for det meste små, hardføre tropiske arter. Disse kan du gi riktige forhold i akvariet uten alt for store investeringer eller omfattende arbeidsinnsats.

Med så mange ulike levesteder, stiller de ulike fiskeartene forskjellig krav til levemiljø i akvariet. Mange av de små, vanlige akvariefiskene lever godt sammen med andre fiskearter i et beplantet selskapsakvarium. Mer spesielle fisk, som for eksempel de aggressive, plasskrevende eller svært sky, bør derimot holdes i et spesialakvarium som bedre er tilpasset artens spesielle krav og behov. I naturen har mange av akvariefiskene en levealder på kun noen få år eller enda kortere tid, men med godt stell kan de fleste bli betydelig eldre. Det er ikke uvanlig at akvariefisklever i over ti år. 

Barn og akvarium

Et akvarium kan være en flott innfallsport til kunnskap om dyr og planter, omtanke og ansvar for levende skapninger og gleden av å stelle sin egen undervannsverden. Mange akvariefisk legger egg eller føder unger i akvariet. Ofte vokser noen opp sammen med de andre fiskene, til stor glede for eieren. Selv i høyblokker og små leiligheter er det plass til et akvarium. Det er også et alternativ til barn som er allergiske mot dyr som har pels eller fjær. Forutsatt at en voksen tar ansvar for riktig stell av akvariet, er dette en fin hobby for barn.

Saltvannsakvarium

De fleste nybegynnere velger ferskvannsakvarium. Saltvannsakvarier krever ofte større investeringer i utstyr. Det er fullt mulig å få til et saltvannsakvarium også for nybegynnere, men dette krever mer forhåndskunnskap, planlegging og oppfølging. Det anbefales at du setter deg grundig inn i temaet på forhånd og kontakter erfarne akvarister før du starter med saltvannsakvarium.

Del
19.01.2016 11:21

Helse og sykdom

Akvariefisk kan angripes av sykdommer og parasitter, og da må de behandles.

19.01.2016 11:19

Stell av akvariefisk

Det daglige stellet av et akvarium består i å fôre fiskene, sjekke at det tekniske fungerer og se etter tegn på sykdom og mistrivsel.

19.01.2016 11:18

Valg av fisk

Bruk omtanke og planlegg når du velger fisk til akvariet, slik at du finner arter som passer sammen og trives i det miljøet du kan gi dem.