Helse og sykdom

Akvariefisk kan angripes av sykdommer og parasitter, og da må de behandles.

Bruk tid hver dag på å studere fiskene dine og se etter tegn til sykdom eller mistrivsel. Fisk som virker apatiske, svømmer på en unaturlig måte eller virker uinteressert i mat, bør du studere spesielt nøye med tanke på sykdom eller skade.

Sammenklemte finner, skader på finner og kropp og soppangrep er tegn på at fiskene ikke trives eller at vannkvaliteten er dårlig. Ofte hjelper det å bytte en del av vannet og sjekke om temperaturen er riktig. Husk at det er lettere å forebygge sykdom med godt stell og god vannkvalitet, enn å medisinere syk fisk.

Hvite prikker på en millimeters diameter, gjerne på halefinnen, men senere over hele fisken, kan være en parasitt som ofte rammer akvariefisk. Særlig er nyinnkjøpte fisk utsatt. Akvariebutikken kan hjelpe med råd. 

En alvorlig syk eller skadet fisk må avlives på en rask og smertefri måte, med et slag mot hodet. Større fisk bør man deretter knekke nakken på. Som dyreeier har du ansvar for å lære deg hvordan dette gjøres riktig eller få fisken avlivet av noen som kan det.

Død fisk må ikke skylles ned i toalettet siden dette kan spre smitte, fisken skal graves ned eller kastes i avfallet.

Del
19.01.2016 11:19

Stell av akvariefisk

Det daglige stellet av et akvarium består i å fôre fiskene, sjekke at det tekniske fungerer og se etter tegn på sykdom og mistrivsel.

19.01.2016 11:18

Valg av fisk

Bruk omtanke og planlegg når du velger fisk til akvariet, slik at du finner arter som passer sammen og trives i det miljøet du kan gi dem.

19.01.2016 11:16

Oppstart av akvariet

Det er viktig å få etablert riktig bakteriekultur i filteret ved oppstart av akvariet. Ellers kan fiskene bli syke og dø etter kort tid.