Akvariet

Et akvarium kan være et tilholdssted hvor fisk trives, formerer seg og føler seg trygge, bare du gir dem tilstrekkelig plass og steller dem riktig.

Det er lettere å opprettholde god vannkvalitet i et stort akvarium enn et lite. Dette skyldes at den biologiske balansen mellom fisk, planter og avfallsstoffer er mer stabil når det er større vannvolum. I et lite akvarium blir miljøet lettere ustabilt, og fiskenes mulighet til å utforske omgivelsene og gjemme seg unna er begrenset. Boller og små akvarier egner seg ikke for fisk, heller ikke små fisk.

Det anbefales at du investerer i et akvarium på minst 100 liter og med tilstrekkelig kapasitet på lys, filter og pumpe. Da vil du fiskene holde seg friske, leve lenge og vise mer naturlig atferd. Akvariet må settes på et vannrett, stødig underlag som er skjermet for direkte sollys.

Innredning i akvariet

De fleste akvarier bør ha et minimum fem cm tykt bunnlag av finkornet grus. Grus kan man finne selv eller kjøpe i dyrebutikken. Husk å skylle grusen godt i rent vann før du bruker den. Vær klar over at noen fiskearter, som maller, har følehorn (barter) som kan bli ødelagt av grus med skarpe kanter.

Levende planter gir fiskene tilskudd av oksygen og anbefales fremfor kunstige planter. Vannplanter kan vokse festet i bunnen, flyte fritt i vannet eller ligge på overflaten. Som dekorasjon og skjulesteder brukes vasstrukne trerøtter, stein og skifer. Det finnes et stort utvalg av trygge innredningsmaterialer i dyrebutikken. Hvis du har tilstrekkelig kunnskap om hva du kan bruke, kan du selv finne innredning som stein og røtter i naturen. Nesten alle fiskearter behøver skjul i form av planter, røtter eller stein, og du bør innrede akvariet etter dette. Noen typer grus og innredninger er kalkholdige og kan endre vannkvaliteten over tid.

Vannkvalitet

Fiskenes trivsel avhenger av at du har kunnskap og ferdigheter til å kontrollere vannkvalitet, temperatur, belysning og fôring. Selv små endringer i vannkvalitet, som er umerkelige for oss mennesker, kan få katastrofale følger for mange fisker.

Det viktigste å ha kontroll på, er temperatur, pH, hardhet (GH) og konsentrasjon av nitritt. Du kan få kjøpt utstyr til å undersøke dette i akvarieforretninger. Dråpebaserte tester er mer pålitelige enn stripstester.

Vannet de fleste steder i Norge inneholder lite kalk, selv om en del vannverk tilsetter kalk. Kranvann har gjerne pH-verdier på mellom 6,5 og 7,5. GH-verdiene ligger på mellom 0 og 3, noe som passer bra for mange av de vanlige akvariefiskene. Du kan sjekke med ditt lokale vannverk hvilke verdier kranvannet ditt har. Noen fisketyper trenger tilsetning av kalk i vannet, som du får kjøpt i akvarieforretninger.

Del
19.01.2016 11:21

Helse og sykdom

Akvariefisk kan angripes av sykdommer og parasitter, og da må de behandles.

19.01.2016 11:19

Stell av akvariefisk

Det daglige stellet av et akvarium består i å fôre fiskene, sjekke at det tekniske fungerer og se etter tegn på sykdom og mistrivsel.

19.01.2016 11:18

Valg av fisk

Bruk omtanke og planlegg når du velger fisk til akvariet, slik at du finner arter som passer sammen og trives i det miljøet du kan gi dem.