MSD Animal Health

Vaksinasjon hund

Verdt å vite: Ved å vaksinere hunden blir den beskyttet mot alvorlige sykdommer det ikke finnes effektiv behandling mot. Det er i tillegg den viktigste måten til å bidra til å holde et lavt smittepress for hele den norske hundebestanden.

Hunden bør vaksineres rutinemessig mot parvovirus, valpesyke og smittsom leverbetennelse. I tillegg vaksinerer man mot deler av kennelhostekomplekset. Ved utenlandsopphold er det også aktuelt med vaksine mot leptospirose og rabies.

Artikkelen er levert av MSD Animal Health, http://www.msd-animal-health.no/

Syke hunder skal ikke vaksineres. Derfor foretas en helsesjekk for å være sikker på at hunden er frisk før man vaksinerer. Men dette er også viktig fordi sykdommer kan oppdages på et tidlig stadium slik at mulighetene for behandling blir best mulig. Hundens livsløp er kortere enn menneskets, og det kan skje mye med hundekroppen på ett år. Man sier at ett menneskeår er det samme som 7 hundeår. Det vil faktisk si at hunden har blitt 7 år eldre på ett kalenderår.

Hvordan beskyttes hunden ved vaksinering?

Ved vaksinering tilfører man hunden en ufarlig variant av en mikroorganisme som hunden skal beskyttes mot. Dette gjør at hundens immunforsvar aktiveres og gjør den motstandsdyktig mot denne sykdommen. Nyfødte valper får tilført beskyttende antistoffer fra moren via råmelken det første levedøgnet. På denne måten beskyttes valpene de første leveukene. Valper bør likevel være forsiktig med kontakt med andre hunder i tiden før de er vaksinert. Om tispa er godt vaksinert fra før (følger et vaksinasjonsprogram) er det ikke nødvendig å vaksinere en ekstra gang under drektigheten. Om hun ikke er vaksinert før er det viktig å vaksinere henne under drektigheten slik at hun har antistoffer i melka når valpene blir født. Man vaksinerer på grunnlag av kunnskap om utbredelse av sykdommene og smittepress. Bare friske dyr skal vaksineres og hunden bør skånes for ekstra påkjenninger eller unødig smittepress de første dagene etter vaksinasjon.

Bivirkninger

Bivirkninger er sjeldne, men kan opptre som relativt ufarlige lokalreaksjoner på injeksjonsstedet, eller i mer sjeldne tilfeller som en alvorlig anafylaktisk reaksjon som krever umiddelbar veterinærbehandling. Rene levende vaksiner innholder ikke tilsetningsstoffer, noe som eliminerer de bivirkningene som er relatert til disse tilsetningsstoffene. Men, dette utelukker ikke andre bivirkninger. Det er ikke uvanlig at hundene kan bli noe nedstemt og lettere påkjent den første dagen etter vaksineringen.

Valpesyke (D)

Valpesyke skyldes et paramyxovirus som kan gi stor dødelighet. Voksne hunder kan også bli syke, men valper er spesielt utsatt. Her i Norge er en stor del av hundebestanden vaksinert, og i de senere år har sykdommen forekommet svært sjeldent. Det har vært valpesykeepidemier i våre naboland som viser at sykdommen kan bryte ut om man ikke vaksinerer.

Smittsom leverbetennelse (H)

Smittsom leverbetennelse skyldes et adenovirus som først og fremst angriper leveren. Sykdommen finnes sporadisk i Norge, men vaksinene er svært effektive og kan forebygge sykdommen om man vaksinerer.

Parvovirus (P)

Parvovirus angriper hundens tarmslimhinne. Parvo kan også affisere hjertet, spesielt hos valper. Smitte er vanlig i Norge.

Kennelhoste (Pi)

Kennelhoste er en smittsom infeksjon i hundens øvre luftveier og består ofte av to virus, parainfluensavirus, hundens adenovirus type 2 samt en bakterie (Bordetella bronchiseptica). Det finnes forskjellige vaksiner på det norske markedet som inneholder flere av komponentene mot kennelhoste. Hvilken vaksine man benytter avhenger av smittepress og andre vurderingen som veterinæren gjør etter dialog med dyreeier.

Vaksinasjon i forbindelse med import og feriereiser

Myndighetene har vedtatt strenge bestemmelser som regulerer import av hund til Norge og tilbakeførsel av hund som har oppholdt seg i utlandet. Dersom en planlegger å importere hund eller ta med hunden sin til utlandet og tilbakeføre den, må man derfor i god tid innhente informasjon om gjeldende bestemmelser hos de respektive lands myndigheter og hos mattilsynet (www.mattilsynet.no).

Rabies (Hundegalskap)

Rabies er en fryktet sykdom som er forårsaket av rhabdovirus. Sykdommen finnes ikke på fastlands-Norge, men er påvist på Svalbard blant annet hos polarrev. I Europa er det særlig rødrev som smitter hunder og katter. Smitten overføres ved bitt. Viruset angriper hjernen og gir hjernebetennelse slik at dyrene endrer oppførsel. Ville dyr kan oppføre seg som tamme, mens snille dyr kan bli aggressive. Deretter oppstår lammelser som gradvis brer seg til hele kroppen. Hos både mennesker og dyr fører sykdommen nesten alltid til døden. Dersom pasienter kommer under behandling umiddelbart etter smittefarlig kontakt, er det mulig å unngå at sykdommen bryter ut.

Leptospirose

Leptospirose forårsakes av leptospirabakterier. Leptospirose forekommer sjelden i Norge, men er vanlig i Middelhavslandene og i Øst-Eurpoa. Derfor anbefales vaksinasjon av hunder som skal reise til disse landene. Bakterien forårsaker betennelse i lever eller nyrer og kan være dødelig. Bakterier skilles ut med hundens urin og kan på denne måten smitte til andre. Mennesker kan også bli smittet av leptospirabakterier.

Del
05.02.2013 00:00

Vaksinasjon av hund

Vaksinering er en enkel og effektiv måte å forhindre sykdom på.

13.07.2004 00:00

Vaksinering av kjæledyr

Det er viktig å vaksinere hunder, katter og ildere mot infeksjonssykdommer.

02.10.2017 21:47

Anbefaler ekstra vaksine: Valp døde av smittsom leverbetennelse

En elleve måneder gammel hundevalp døde forrige uke av smittsom leverbetennelse. Det skjer sjelden. Nå anbefaler NMBU Veterinærhøgskolen ekstra vaksinasjon for alle valper.