Pixabay

Utelukker flere virus

Flere virus er nå utelukket som årsak til den akutte hundesykdommen. Det samme er gjærsopp og muggsopp. NKK innstiller fortsatt alle arrangement.

- Vi har nå fått prøvesvar på flere undersøkelser av mage-tarmvirus, og mener å kunne stadfeste at valpesjuke, circovirus og coronavirus ikke er sannsynlig årsak til de mye omtalte sykdomstilfellene på hund. Prøver testet for gjærsopp og muggsopp er også negative, skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding mandag 16. september.

Jobber videre

Veterinærinstituttet fortsetter jakten på årsaken til den akutte hundesykdommen.

- Videre utover i uken vil vi jobbe videre med bakteriologiske prøver både fra obduksjoner og fra innsendte prøver av hunder som har vært til behandling hos veterinærer. Videre vil undersøkelser av patologiske snitt og arbeidet med analyse av epidemiologiske data fra informasjonskartleggingen fortsette, skriver Veterinærinstituttet.

- Det er et omfattende og tidkrevende arbeid å systematisere informasjon om de syke hundene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom tilfellene, utdyper Mattilsynet på sine nettsider.

Innstiller alle arrangement

Hovedstyret i Norsk Kennel Klub (NKK) vedtok i dag å forlenge sitt vedtak om å innstille alle terminfestede arrangement inntil videre. De vil heller ikke delta med landslag på arrangement i utlandet, skriver NKK på sine nettsider.

NKK anbefaler alle å følge Mattilsynets råd til hundeeiere (se fakta nederst i saken). Styret vil gjøre nye vurderinger så snart det foreligger nye anbefalinger fra Mattilsynet.

De fleste blir friske

Mattilsynet har de siste ukene mottatt mange meldinger fra veterinærer om hunder med blodig diaré. Noen av hundene har dødd, men de fleste blir friske etter behandling hos veterinær. Årsaken til sykdomstilfellene er foreløpig ikke kjent.

Totalt har Mattilsynet mottatt informasjon om sykdomstilfeller med lignende symptomer fra Oslo, Akershus, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane, Telemark, Nordland, Troms og Finnmark.

Kartlegging fortsetter

På nåværende tidspunkt letes det fortsatt bredt etter mulige årsaker, som virus, bakterier, sopp, og parasitter.

Foreløpige vurderinger basert på diagnosestatistikk fra veterinærklinikker, viser at det har vært en tydelig økning av tilfeller med blodig diaré i det sentrale Østlands-området fra ca. 20. august i år. Dette sammenfaller med de foreløpige resultatene fra den pågående spørreundersøkelsen som er sendt ut til veterinærer. Kartleggingen er igangsatt av Veterinærinstituttet og Mattilsynet med bistand fra NMBU Veterinærhøgskolen.

Det har ikke vært foretatt relevante obduksjoner på hund i dag, mandag. Obduksjonene av to hunder fredag har vist lignende patologiske funn på begge hundene, og funn av bakterien Providencia alcalifaciens på én av disse.

Mattilsynets råd til hundeeiere

  • Begrens nærkontakt med andre hunder.
  • Ansamlinger av hunder bør unngås.
  • Ikke la hunden hilse eller snuse på andre hunder på tur.
  • Plukk opp avføring etter hunden din og kast det i en søppelkasse.
  • Unngå at hunden snuser på eller spiser ting i grøfta hvor andre hunder har vært.
  • Kontakt veterinæren hvis du oppdager blodig diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.
  • Ring veterinæren før du tar med deg akutt syk hund til klinikken.
  • Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir.
Del
09.02.2021 22:30

Salmonella i hundetyggebein

Det er påvist salmonella i en type hundetyggebein fra Trixi. Importøren ber kunder om å returnere produktet til butikken.

26.09.2019 21:00

Opphever råd om nærkontakt

Mattilsynet opphever det generelle rådet om å begrense nærkontakt mellom hunder.

14.09.2019 11:57

Utelukker parvovirus

Nå er parvovirus og to parasitter utelukket som mulige årsaker til den akutte hundesykdommen.