Stenger hesteklinikken etter Salmonella-utbrudd

To hester har testet positivt på salmonella. NMBU Veterinærhøgskolen har besluttet å stenge Hesteklinikken fram til nye lokaler står klare i 2020.

- På grunn av det nye Salmonella-utbruddet som ble påvist torsdag 19. september, vil Hesteklinikken holde stengt helt fram til vi flytter til campus Ås våren/sommeren 2020, skriver NMBU Veterinærhøgskolen i en pressemelding.

To hester smittet

Mattilsynet bekrefter i dag at to av de syv hestene som er oppstallet på hesteklinikken har testet positivt på salmonella. 

- Undersøkelsene så langt viser at det er snakk om samme type salmonella som ved forrige utbrudd. Vi har nå kartlagt og båndlagt aktuelle kontaktbesetninger, opplyser Mattilsynet på sine nettsider.

Vanskelig å bli kvitt

Hesteklinikken stengte inntaket og utslipp av hester den 15. september, etter at en operert hest fikk diaré. Foreløpige undersøkelser viser at det er stor sannsynlighet for at Salmonella Typhimurium-bakterien som nå er påvist ved Hesteklinikken, er av samme stamme og klon som den klinikken har hatt tidligere. 

- Salmonella er en svært vanskelig bakterie å bli kvitt i miljøet. Tross svært omfattende saneringsarbeid kan dette tyde på at klinikken ikke er smittefri. Smittekilden er ikke identifisert. Vi vil derfor ikke åpne Hesteklinikken før vi er i våre nye lokaler på Ås, opplyste NMBU Veterinærhøgskolen på sine nettsider torsdag ettermiddag.

Hesteklinikken opplever nå den samme utfordringen som en rekke utenlandske klinikker har opplevd før oss. Salmonella er en svært vanskelig bakterie å bli kvitt i miljøet. Ved to tidligere Salmonella-utbrudd ved Hesteklinikken, i 2006 og 2012, greide man å bli kvitt smitten etter en runde med vask og desinfisering, men denne gangen dreier det seg tydeligvis om en variant som det er særdeles vanskelig å få bukt med.

Trist situasjon

De ansatte og studentene ved Hestelinikken opplever situasjonen med ny salmonella-smitte som en stor belastning. 

- Vi gjør vårt beste for å ivareta dem i denne vanskelige situasjonen. Det er også trist for det norske hestemiljøet. Vi jobber imidlertid med løsninger som gjør at våre ansatte kan bidra på andre måter frem til åpningen, slik at vår kompetanse fortsatt kan komme hestemiljøet til gode. Våre veterinærer gir fortsatt gjerne råd og veiledning til kolleger i felt, forteller NMBU.

Ved akutt-situasjoner hos hest henvises det nå til Bjerke Dyrehospital.

Vanskelig å bli kvitt

De nåværende lokalene til NMBU Hesteklinikken hadde gjennomgått en omfattende sanering og renovering etter forrige salmonella-utbrudd. Etter omfattende testing fra Mattilsynet og klinikken selv (nær 500 tester), ble dørene gradvis åpnet igjen i april 2019. 

Hesteklinkken har etter dette hatt et omfattende testregime med avføringsprøver av alle hester ved ankomst og før hjemsendelse, og de tok fortsatt månedlige miljøprøver fra bokser, stallområder og klinikklokaler før det nye utbruddet.

- Hesteklinikken opplever nå den samme utfordringen som en rekke utenlandske klinikker har opplevd før oss. Erfaring fra andre klinikker viser at miljøsmitte som har oppstått etter et utbrudd, kan vedvare i lang tid på tross av desinfisering, strenge hygienekrav og smitteverntiltak. For eksempel har flere klinikker i USA gjennom årene måtte stenge og renovere for millioner av kroner for å forsøke å bli kvitt miljøsmitten, for så å oppleve at den samme bakterien likevel blir påvist flere måneder etter gjenåpningen, skriver NMBU Veterinærhøgskolen på sine nettsider.

Del
15.06.2022 14:30

Kverke på hester

Det er påvist kverke på to hester i Trøndelag og én i Møre og Romsdal. Stallene der det er påvist smitte er båndlagt.

26.03.2020 09:27

Koronavirus: Kan være med kjæledyr

Hvis du blir smittet med korona kan du fortsatt være sammen med kjæledyret ditt.

21.09.2019 10:54

Nytt salmonella-utbrudd

Det er bekreftet salmonella hos en nylig kolikkoperert hest på Hesteklinikken.