Illustrasjonsfoto: Unsplash - Mike Vasilyev

Smertebehandling av dyr

Mange dyr får ikke tilstrekkelig smertebehandling ved akutte eller kroniske smertetilstander.

Den store utviklingen i behandlingsmuligheter innenfor veterinærmedisinen har økt behovet for intensiv medisinsk oppfølging og smertebehandling.

Dyr skal aldri føle smerte i forbindelse med behandling, og skal alltid gis smertestillende medisiner ved en mulig smertetilstand. En akutt eller kronisk smertetilstand påvirker almentilstanden og forsinker vevsreperasjonen. En smertetilstand kan også medføre aggressivitet.

Fordel med innleggelse

Mange syke og skadde dyr med behov for intensiv medisinsk og kirurgisk behandling bør innlegges på dyreklinikken/-hospitalet, da blant annet intensiv smertebehandling reduserer rehabiliteringstiden.

I veterinærklinikken utføres ofte planlagte kirurgiske behandlinger, men dessverre mottar for få dyr tilstrekkelig intensiv smertebehandling før det operative inngrep. En ikke optimal smertebehandling før og under et kirurgisk inngrep resulterer i økt risiko for komplikasjoner, nedsatt sårheling og forsinket rehabilitering, samt et økt behov for smertestillende medisiner etter operasjonen (Den kirurgiske stressrespons). En optimal smertebehandling før og under et kirurgisk inngrep vil redusere eller helt eliminere den kirurgiske stressrespons.

Medisiner

Ved moderate smerter i forbindelse med sykdom og skade er ofte betennelsesdempende medisiner tilstrekkelig smertebehandling. 

Betennelsesdempende medisiner er ikke tilstrekkelig smertelindrende ved stor bløtvevskade, knokkelskade og kirurgiske inngrep! Ved sykdom og skade med formodentlig kraftig smerte må medisiner med uttalt smertedempende effekt brukes (∆-medisin).

En del kraftig virkende medisiner kan enkelt administreres via et plaster. Medisinen vil bli tatt opp i kroppen via huden.

Del
09.01.2012 00:00

Bruker mer på kjæledyr

I 2012 kjøpte nordmenn hunde- og kattefôr for 2,5 milliarder kroner, en økning på en halv milliard på fem år.

27.09.2017 10:27

Kjølebiler sikrer kvaliteten

Dyrehelsegrossist Europharma tilbyr nå temperaturkontrollert transport av vaksiner og legemidler for å sikre at kvaliteten på produktene ikke forringes.

08.02.2006 00:00

Antibiotikabruk til kjæledyr

Antibiotika er blant våre alle viktigste legemidler, og uvurderlig medikament mot bakteriell infeksjoner. Men blir ofte brukt uten at det egentlig er nødvendig.