Sangia - Unsplash

Salmonella på katt

Flere dyreklinikker i Norge melder våren 2020 om et økende antall katter med symptomer på Salmonella. Syke småfugler kan være smittekilden.

- Flere dyreklinikker i Norge melder om et økende antall katter med symptomer på salmonella, opplyser Mattilsynet på sine nettsider.

Flere veterinærer på Østlandet meldte i februar om katter med feber og nedsatt almenntilstand, som fikk påvist å ha salmonellainfeksjoner. Utover våren har det kommet nye meldinger fra flere steder i landet.

Smitte fra småfugler

Veterinær Hannah Joan Jørgensen ved Veterinærinstituttet (foto), sier småfugler ofte er smittekilden for katter.

- Det er ikke uvanlig at ville fugler, spesielt småfugler om vinteren, er smittet med Salmonella, og det hender at katter smittes ved direkte eller indirekte kontakt med avføring fra fugl eller ved å fange småfugl. Flere av de syke kattene er rapportert å ha fanget småfugl, opplyser Jørgensen på Veterinærinstituttet sine nettsider.

Tilfeller som får bekreftet salmonella blir meldt til Mattilsynet, fordi det er en alvorlig sykdom som kan smitte til andre dyr og mennesker. 

Kontakt veterinær

Katteeiere med syke katter anbefales å kontakte sin veterinær. Jørgensen hos Veterinærinstituttet forklarer at katter flest vil bli kvitt salmonellainfeksjonen etter kort tid, men noen katter kan skille ut bakteriene i avføring over lengre tid. Enkelte katter med mer alvorlig almenpåkjenning vil ha behov for væskebehandling og støtteterapi hos veterinær.

Salmonella er en alvorlig sykdom som kan smitte til både andre dyr og mennesker, og både mistanke og funn av sykdommen skal varsles til Mattilsynet umiddelbart. Dyrehold der sykdommen påvises skal ilegges restriksjoner. Disse kan blant annet innebære at dyr i dyreholdet:

 • Ikke kan delta på utstillinger
 • Ikke kan oppstilles sammen med andre dyr enn de vanligvis omgås, f.eks. kan de ikke være på pensjonat
 • Ikke kan oppholde seg med andre dyr, ved f.eks. parring
 • Ikke kan tas med på reise til utlandet

 

Smittevern er viktig

Mattilsynet har publisert følgende generelle smittevernråd til deg som har katt, for å begrense faren for smitte:

 • Vær nøye med håndhygiene
 • Tøm og rengjør matskål ofte. Matskål ol bør ikke vaskes der du vasker kjøkkenutstyr som brukes til mennesker.
 • Tøm og rengjør kattekasse ofte. Kast avføring og sand fra kattekassen i restavfallet.
 • Dersom katten din er syk, og du tror at den kan ha Salmonella, ta kontakt med veterinær. Du må varsle veterinæren før du tar med katten til klinikken

Flere registrert i Sverige

I Norge registreres det kun noen få tilfeller av Salmonella hos katt per år.

- Det kan være reelt, men det kan også henge noe sammen med at privatpraktiserende veterinærer ofte sender slike prøver fra dyr til undersøkelse ved utenlandske laboratorier. Dette kan føre til en underrapportering av tilfeller fordi veterinæren selv må huske å melde Mattilsynet, sier veterinær Turid Vikøren ved Veterinærinstituttet på deres nettsider.

Vikøren opplyser at det hvert av de siste årene er påvist flere hundre katter med Salmonella i Sverige. I 2018 var tallet over 1100 katter.

- Svenskene antar at småfugl med Salmonella er den viktigste smittekilden for kattene. Genetiske undersøkelser av salmonellabakteriene har vist at bakterievarianter som finnes hos fugl også er de vanligste hos infiserte katter i Sverige. Salmonellose hos småfugl på fôringsplasser opptrer oftest på etterjulsvinteren med en topp i februar til april. Det er stor variasjon fra år til år i forekomst og enkelte år kan det være store utbrudd. Fuglene blir ofte syke og kan være lettere for katter å fange, forklarer veterinær Vikøren.

Forhåndsregler rundt fuglebrett

Det er ikke uvanlig at ville fugler, spesielt småfugl, er smittet med Salmonella om vinteren. Katter kan smittes ved direkte eller indirekte kontakt med avføring fra fugl eller ved å fange fugl. Siden både du og katten din kan bli smittet med Salmonella av ville fugler, anbefaler Mattilsynet å ta følgende forhåndsregler rundt fuglebrettet:

 • Husk god håndhygiene når du rengjør og fyller på fuglebrett, fuglematere mm.
 • Fjern avfall under fuglebrettet regelmessig. Granbar på bakken under fuglebrettet kan også hindre smitte.
 • Velg fortrinnsvis fuglebrett/fuglematere som hindrer at fuglene kan forurense maten med avføring
 • Eventuelle døde fugler skal kastes i restavfallet

Overvåker smitte til mennesker

I følge Veterinærinstiuttet, følger også Folkehelseinstituttet nøye med på salmonellabakterier som oppdages hos dyr i Norge. Bakteriene kartlegges for å sammenliknes med salmonellabakterier funnet hos mennesker, slik at man kan påvise sykdomsutbrudd tidlig.

Salmonella er en alvorlig sykdom som kan smitte fra dyr til menneske, og omvendt. Mennesker kan smittes med Salmonella ved direkte eller indirekte kontakt med avføring fra fugl og andre Salmonella-positive dyr, som for eksempel smittede katter. God hygiene, spesielt håndhygiene, er derfor viktig dersom man mistenker at katten er smittet med Salmonella, eller i forbindelse med håndtering av fuglebrett og døde småfugl, opplyser Veterinærinstituttet.

Del
12.10.2012 00:00

Vaksinasjon katt

Verdt å vite: Vaksinasjon er den viktigste måten å beskytte katten mot alvorlige sykdommer det ikke finnes effektiv behandling mot. Man bidrar også til å holde et lavt smittepress for hele kattebestanden.

14.01.2016 15:49

Helse og sykdom

Det er viktig at du gir katten nødvendig stell og sjekker den for tegn på sykdom eller skade. Tilbring mye tid med katten slik at du lærer den å kjenne og raskt kan oppdage behov for stell eller veterinærbesøk.

26.06.2020 21:38

Plagsom brun husflått på norsk hund

Brun husflått trives innendørs, og kan bli plagsom for dyr og mennesker. Nå er den funnet i Norge.