Veterinærinstituttet

Plagsom brun husflått på norsk hund

Brun husflått trives innendørs, og kan bli plagsom for dyr og mennesker. Nå er den funnet i Norge.

- Vi har påvist brun husflått hos en hund som ikke har vært i utlandet på flere år. Det mistenkes at den aktuelle hunden har fått flåtten på seg i Norge i fjor sommer, og at flåtten deretter har etablert seg og formert seg i huset, melder Veterinærinstituttet på sine nettsider.

Hund som vertsdyr

Brun husflått er utbredt i middelhavsområdet og Sør-Europa, den tives godt innendørs og kan bli plagsom for både dyr og mennesker. Hunder brukes som vertsdyr, men flåtten kan også spise blod fra katt, smågnager, fugl og mennesker. Flåtten liker best å feste seg rundt hodet, ørene og mellom tærne til hunden, men kan finnes over hele kroppen.

- Bitt av husflåtten kan føre til hudforandringer på bittstedet, og det kan bli betennelse med lokal infeksjon i bittsåret. Denne flåtten kan bære med seg flere smittestoff som kan være farlige for hund, opplyser Veterinærinstituttet.

Trives innendørs

Til forskjell fra vanlige skogflått, overlever ikke brun husflått norsk vinter ute. Derimot etablerer den seg lett innendørs.

- Flåtten trives best mellom 20-35 grader. Husflåtten formerer seg raskt, og kan produsere fire generasjoner i løpet av et år. Dersom det blir funnet en brun husflått i huset, finnes det som regel mange flere. , skriver Veterinærinstituttet.

Det er mulig å sanere huset for flått, men det kan være krevende og kostbart.

- I tillegg må husstandens hund(er) behandles kontinuerlig over lang tid eller omplasseres for en periode. Nøye rutiner må innføres for å unngå smitte til andre husstander er også viktig.

Husk flåttbehandling

Veterinærinstituttet fremhever at det er viktig å forhindre at hunder ved innførsel fra utlandet tar med seg brun husflått til Norge. 

- Husk alltid å bruke flåttprofylakse når hunden tas med til utlandet, og å behandle hunder mot utvortes og innvortes parasitter før de innføres til Norge, skriver Veterinærinstituttet.

Noen fakta om brun skogflått

  • Finnes over hele verden, er vanligst i varmere strøk
  • Kan overføre en rekke bakterier, parasitter og virus som ikke er utbredt i Norge, og som kan gi sykdom hos dyr og mennesker.
  • Kan legge egg inne i huset, for eksempel bak bilder, i møbler, rørføringer og andre egnede "sprekker".
  • Hunnen kan legge mellom 1500-4000 egg i løpet av noen uker.
  • Har tre utviklingsstadier som trenger å suge blod fra verten.
  • De ulike stadiene av flåtten kan leve lenge i miljøet.

Se Veterinærinstituttet sin video av brun husflått på YouTube.

Del
26.03.2020 09:27

Koronavirus: Kan være med kjæledyr

Hvis du blir smittet med korona kan du fortsatt være sammen med kjæledyret ditt.

28.03.2020 09:07

Koronavirus: Tror ikke dyr kan smitte mennesker

Det er ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr kan utgjøre en smittekilde for covid-19 hos mennesker eller dyr. Du trenger derfor ikke være redd for å bli smittet av dyr.

18.12.2023 13:01

Økt smugling av kjæledyr

Ulovlig omsetning og smugling av kjæledyr over grensene er et økende problem. Det viser en aksjon i regi av EU, hvor Mattilsynet har deltatt.