Papegøyene i ferien

Papegøyer kan tas med på ferie, men vil helst slippe transport. Det beste er å få noen til å passe dem.

Du er ansvarlig for at papegøyene dine får forsvarlig stell, også når du er bortreist.Du bør derfor snakke med venner og familie om hjelp til feriepass.

Bør ha selskap

Du må informere den som skal passe papegøyene om rutiner for fôring, renhold og lufteperioder. Du bør også informere om hvilken veterinær du bruker.

En enslig fugl bør ikke etterlates alene hjemme, men passes av noen som kan gi den selskap mesteparten av dagen.

Papegøyer kan være med i bilen, for eksempel på innenlands hytte- og campingturer, men de fleste fugler vil nok foretrekke å slippe transport med løfting av bur, skiftende temperaturer og mangel på ro.

Lite og mørkt bur

En fugl som skal transporteres bør ikke fraktes i sitt vanlige bur, da den lett kan komme til skade hvis den flakser rundt omkring. Et mindre transportbur beregnet for fugler kan være fornuftig under transporten. Hvis buret er litt mørkt faller fuglen lettere til ro.

Under reisen og på feriestedet bør ikke fuglene utsettes for trekk, høye temperaturer eller mye bråk og uro. Fuglene trenger et stort bur som skjermer dem mot barn, hunder, katter og rovfugler på feriemålet. Bygging av voliére på hytta kan være en god løsning.

Les mer om hold av papegøyer

Regler for utlandet

Vær oppmerksom på at det finnes regelverk som må følges før du kan ta fugler inn til Norge eller andre land. Hvis du planlegger å ta med deg fuglen din på ferie til utlandet må du sette deg inn i hvilke regler som gjelder i god tid før avreise.

Mer informasjon finner du på www.mattilsynet.no. Innførsel og utførsel av de fleste Papegøyearter krever tillatelse etter konvensjonen om handel med truede arter (CITES). Ansvarlig CITES myndighet i Norge er Miljødirektoratet, www.miljodirektoratet.no/CITES

Del
18.01.2016 15:00

Papegøyene i ferien

Du er ansvarlig for at papegøyene dine får forsvarlig stell, også når du er bortreist.

23.10.2022 15:15

Fraråder flyvefjærklipping

Rådet for dyreetikk mener flyvefjær på små og store papegøyer ikke skal klippes rutinemessig. De sier at lovverket kan tolkes slik at inngrepet burde være ulovlig.

24.06.2022 06:51

Advarer mot fugleinfluensa

Mange villfugler smittet med fugleinfluensa er den siste tiden funnet fra Rogaland i sør til Finmark i nord. Mattilsynet ber alle om å ikke røre syke eller døde fugler.