Opphever råd om nærkontakt

Mattilsynet opphever det generelle rådet om å begrense nærkontakt mellom hunder.

- Årsaken til sykdomstilfellene er foreløpig ikke kjent, men resultatene fra den omfattende kartleggingen tyder på at det ikke er snakk om noe som lett smitter mellom hunder, opplyser Mattilsynet i en pressemelding torsdag kveld.

Norsk Kennel Klub (NKK) vedtok fredag morgen å oppheve sitt vedtak om innstilling av alle arrangementer. Det betyr at terminfestede arrangementer og deltakelse på utstillinger, prøver og mesterskap i utlandet nå kan gå som normalt. 

- I perioden med innstillinger, har rundt 250 arrangementer blitt innstilt. De siste helt opp mot Mattilsynets endringer. Dette har berørt mange arrangører og deltakere, opplyser NKK på sine nettsider.

Færre tilfeller

Mattilsynet og Veterinærinstituttet mottar nå få meldinger om hunder med blodig diaré fra veterinærer. Det er også klart at alle sykdomstilfellene ikke kan settes i sammenheng med hverandre.

- Mange av de meldte sykdomstilfellene er fra noen fylker på Østlandet, der hundetettheten også er stor. Veterinærinstituttet og Mattilsynet mener at flere hunder i dette området ville blitt syke dersom dette hadde vært en sykdom som smittet effektivt mellom hunder. Dette gjelder selv om hundeeiere har overholdt våre råd til nå, skriver Mattilsynet i en pressemelding 26. september.

Informasjonen Mattilsynet har mottatt, viser også at i de fleste tilfeller der én syk hund bor sammen med andre hunder, har kun den ene hunden blitt syk.

Nye råd til hundeeiere

Mattilsynet publiserte torsdag oppdatert råd til hundeeiere:

  • Husk at du som hundeeier har ansvar for å vurdere om hunden din er frisk og ikke utgjør en smittefare for andre, dersom du tar den til steder der flere hunder er samlet (f.eks. hundeansamlinger, utstillinger, hundebarnehager, o.l.).
  • Dersom hunden din viser symptomer på sykdom bør du ikke la den hilse eller snuse på andre hunder på tur.
  • Sørg for at hunden din får luftingen og mosjonen den trenger.
  • Plukk opp avføring etter hunden din og kast det i en søppelkasse.
  • Kontakt veterinær hvis du oppdager symptomer på sykdom som kan trenge veterinærmedisinsk behandling. Ring veterinæren før du tar med deg akutt alvorlig syk hund til klinikken.
  • Følg veterinærens vaksineanbefaling.

Samme smittekilde for 14 hunder

Veterinærinstituttet mener det er usannsynlig at det er én konkret fellesnevner mellom alle de registrerte tilfellene av hunder med blodig diaré.

- Utviklingen av sykdom er sannsynligvis er det som kalles multifaktoriell, som betyr at sykdomsutviklingen skyldes flere sammenfallende faktorer. Noen av tilfellene kan også ha andre årsaker og ikke være en del av det vi oppfatter som et utbrudd, heter det i pressemeldingen.

Identisk bakterie på Østlandet

Så langt har undersøkelsene vist at 14 av tilfellene med syke hunder hadde nærmest identisk bakterie. Undersøkelsene viser også at noen av hundene har fått påvist bakterier som ikke er identiske med de 14. Dette bekrefter at noen av hundene med blodig diaré har blitt utsatt for samme smittekilde, mens andre er ikke en del av et utbrudd, og kan være sporadiske tilfeller.

- De 14 er alle fra det sentrale Østlandsområdet, men det er så langt undersøkt få prøver fra resten av landet. Det gjøres flere undersøkelser for å se om flere av hundene som det har blitt tatt prøver av, har hatt identiske bakterier, opplyser Mattilsynet.

Leter etter fellestrekk

Veterinærinstituttet og Mattilsynet jobber videre med undersøkelser av bakteriens sykdomsframkallende egenskaper og søker systematisk etter mulige kilder.

- Parallelt med dette går vi gjennom og følger opp informasjonen fra den pågående kartleggingen, for å se om det finnes fellestrekk som alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, områder og lignende, opplyser Mattilsynet.

En del hundeeierne med syke eller døde hunder har tatt vare på prøver av hva hunden har spist siste 14 dager.

- Disse kan man fortsatt spare på slik at man kan ta prøver av dette hvis blir nødvendig. Fôr er en av mange muligheter som fortsatt undersøkes, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Del
09.02.2021 22:30

Salmonella i hundetyggebein

Det er påvist salmonella i en type hundetyggebein fra Trixi. Importøren ber kunder om å returnere produktet til butikken.

16.09.2019 21:08

Utelukker flere virus

Flere virus er nå utelukket som årsak til den akutte hundesykdommen. Det samme er gjærsopp og muggsopp. NKK innstiller fortsatt alle arrangement.

14.09.2019 11:57

Utelukker parvovirus

Nå er parvovirus og to parasitter utelukket som mulige årsaker til den akutte hundesykdommen.