Mattilsynet

Opphever portforbud for høner

Etter et halvt år med "portforbud" for høner og annet fjørfe, ble det i dag 1. juni tillat å slippe dem ut under åpen himmel.

- Vårtrekket er straks over, vi finner stadig færre tilfeller av fugleinfluensa. Det betyr at vi kan lette på de strenge smitteverntiltakene vi innførte før jul, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet i en pressemelding.

Det såkalte portforbudet for tamfugler ble opphevet 1. juni. 

- Vi har hatt et forbud mot å holde fjørfe ute uten tak i Norge ganske lenge. Dette har vært krevende for både dyr og eiere, og jeg er glad for at vi trolig kan avslutte dette snart. Det har vært nødvendig å holde dyrene inne og under tak når de er ute for å hindre smitte, men det kan også ha ført til dårligere dyrevelferd for dyra. Vi har fått tilbakemelding om at flere som har høner og andre fugler som hobbydyr har hatt utfordringer med å tilby gode nok forhold mens de strenge reglene har vært på plass, sier Jahr.

Reglene endres

Fra 1 juni innførte Mattilsynet lettelser i smitteverntiltakene, siden den gode smittesituasjonen har holdt seg. Dette betyr blant annet at det ikke lenger er

  • påbudt å holde fjørfe under tak
  • obligatorisk å registrere nye hobbyfjørfehold (men det er veldig fint at du gjør det allikevel)
  • forbud mot dyreansamlinger

Det vil fortsatt være plikt til å melde fra til Mattilsynet ved forhold som kan gi mistanke om fugleinfluensa. Fjørfe og andre fugler i fangenskap skal fortsatt fôres og vannes på en slik måte at det ikke tiltrekker ville fugler.

Endringene som nå vurderes innført gjøres blant annet på bakgrunn av råd fra Veterinærinstituttet.

Tenk fremover

Mattilsynet oppfordrer alle til å tenke på at det trolig kommer flere utbrudd de neste årene. De påpeker at det er viktig at de som har fjørfe på hobbybasis, eller vurderer å skaffe seg dette, tenker nøye gjennom hvordan de skal løse et eventuelt portforbud neste år.

- Det krever mye å ha dyr, og levemiljøet skal oppfylle visse kriterier, selv under strenge smitterestriksjoner, Vurder om dyra dine har god nok plass innendørs og under tak ute, til neste gang det blir portforbud, sier Jahr.

Takker

- Mange dyreholdere, både kommersielle og de som har tre høner for gøy i hagen, har gjort en kjempeinnsats nå mens det smittsomme utbruddet har pågått. Vi har fått hundrevis av registreringer av fjørfehold og de som driver kommersielt har fått en nyttig påminnelse om hvor viktig det er med gode rutiner på smittevern. Tusen takk til alle tobeinte som holdt ut, med og uten fjær, sier Jahr.

Del
24.06.2022 06:51

Advarer mot fugleinfluensa

Mange villfugler smittet med fugleinfluensa er den siste tiden funnet fra Rogaland i sør til Finmark i nord. Mattilsynet ber alle om å ikke røre syke eller døde fugler.

24.12.2021 14:30

Opphever restriksjoner

Mattilsynet har nå opphevet de fleste restriksjoner etter fugleinfluensautbruddet i Rogaland, Viken og Innlandet i november.

03.09.2021 18:27

Slutt på portforbudet

Mattilsynet opphever portforbudet for fjørfe og andre fugler i fangenskap fra 3. september

02.07.2021 08:22

Gjeninnfører portforbud for tamme fugler

Det er påvist fugleinfluensa hos ville fugler på Østlandet. "Portforbud" for fjørfe er gjeninnført i 37 kommuner i Vestfold og Telemark og Viken fylke.