Marylou Salon - Unsplash

Nytt salmonella-utbrudd

Det er bekreftet salmonella hos en nylig kolikkoperert hest på Hesteklinikken.

- Prøver fra den syke hesten har bekreftet mistanken om nytt salmonellautbrudd, i følge Mattilsynet.

Hesteklinikken stengte inntaket og utslipp av hester da den opererte hesten fikk diaré 15. september, selv om det ikke forelå mistanke om Salmonella da. Ingen av de øvrige hestene på Hesteklinikken har diaré.

- Unntaket er én hest som ble sendt hjem på isolat i sin stall før båndleggingen, skriver NBMU på sine nettsider.

Båndlegger kontaktstaller

Mattilsynet har båndlagt Hesteklinikken på NMBU.

- Vi kartlegger nå kontaktstallene som rutinemessig vil bli båndlagt inntil videre, skriver Mattilsynet.

I fjor ble det to ganger påvist salmonella på hest ved NMBU. Første gang i juni, da smitten ble oppdaget hos en hest og et føll på Hesteklinikken. Da var over 100 dyrehold involvert i salmonellautbrudd på hest. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange dyrehold som nå blir båndlagt.

- Alle smittevernrutiner er fulgt. Vi vet ikke hvor smitten kommer fra, og vil ikke få vite det før over helgen. Vi får da svar på om dette er den samme stammen og samme klon av Salmonella som vi har hatt tidligere, eller om det er en annen. Dette er en veldig trist og vanskelig situasjon, skriver NBMU på sine nettsider.

De forteller at Hesteklinikken har, etter de forrige utbruddene av Salmonella, hatt et veldig strengt overvåkningsprogram.

- Siden åpningen i april 2019 har vi tatt miljøprøver i klinikken først hver uke, og så, siden juli, månedlig. Denne overvåkningen gjør at vi har god oversikt over situasjonen. De siste prøvene ble tatt 2. september, og de var negative. Vi tar også prøver av hestene både på vei inn og ut av klinikken. Inntaksprøven fra den smittede hesten blir nå analysert, opplyser NMBU.

Salmonella påvises sjelden

Salmonella er en bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Salmonella Typhimurium er en av de over 2500 variantene som finnes. I Norge finnes den i naturen, hovedsakelig hos fugler og pinnsvin.

Salmonella påvises sjelden hos norske husdyr og i norskprodusert mat, men både mennesker og dyr kan bli syke av bakterien, og den kan smitte mellom mennesker og dyr. Denne varianten av Salmonella Typhimurium er den tredje vanligste Salmonella-varianten som påvises hos mennesker i Europa.

Det vanligste symptomet hos dyr er diaré, men av og til, spesielt hos unge, gamle eller svekkede individer, sees alvorligere symptomer, og av og til dødsfall. Sykdommen behandles med væsketilførsel og diett.

Forholdsregler ved kontakt

Antibiotika skal vanligvis ikke benyttes hos verken dyr eller mennesker med salmonellainfeksjoner. Veterinærer som er i kontakt med dyr i berørte dyrehold skal være nøye med å følge prinsippene for god hygiene.

Berørte hesteeiere må påse at hesten har minst mulig kontakt med andre hester, og utøve god håndhygiene.

– Et enkelt og godt smitteverntiltak er å vaske hendene med vanlig såpe og vann etter all kontakt med dyr, før du lager mat og før måltider, sa Heidi Lange, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet i forbindelse med salmonellautbruddet i fjor.

Ni smitteverntips

Mattilsynet oppfordrer til å ha gode smittevernrutiner i stallen til enhver tid, og har laget ni smitteverntips for stallen:

  1. Om det er mulig, begrens antall personer som har tilgang til oppstallingsområder og dyr.
  2. Bruk rene klær og støvler når du beveger deg mellom ulike staller.
  3. Unngå å bruke samme fôrbøtte, vannkar, børste og hovskrape til flere hester eller til ulike grupper av hester.
  4. Vær nøye med håndhygienen. Vask alltid hendene etter at du har hatt kontakt med dyr.
  5. Vær nøye med avføring fra dyr. Ikke spre møkk fra dyr unødvendig, men heller samle møkka på et avskjermet område.
  6. Bokser bør vaskes og desinfiseres og strø fjernes/byttes, dersom hester fra ulike hestehold bruker samme boks.
  7. Hold hesten hjemme hvis det er mulig. Du bør ikke flytte hesten unødvendig inntil situasjonen er avklart.
  8. Ikke la hesten din hilse på andre, tilfeldige hester eller snuse på møkka deres.
  9. Vær forsiktig ved kjøp/introduksjon av nye hester til stallen. Hold gjerne den nye hesten atskilt fra de andre i et par uker.
Del
15.06.2022 14:30

Kverke på hester

Det er påvist kverke på to hester i Trøndelag og én i Møre og Romsdal. Stallene der det er påvist smitte er båndlagt.

08.07.2018 13:51

57 dyrehold med restriksjoner

Nesten en måned etter det første salmonellautbruddet på hest, har 100 dyrehold vært involvert. Akkurat nå er 57 av dem pålagt restriksjoner.

22.06.2018 17:09

44 dyrehold båndlagt

Fredag ettermiddag publiserte Mattilsynet en liste over dyrehold som har vært i kontakt med eller har mistanke om salmonellasmitte.