Pixabay - Maky Orel

Nå er det båndtvang

Fra 1. april er det igjen båndtvang for hunder i hele landet. Den varer til over sommeren.

–Dette innebærer at alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet under hele perioden. Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for å sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr, forklarer Mattilsynet på sine nettsider.

Det er «Hundeloven» som regulerer båndtvang. I lovens paragraf seks står det:
– I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

Formålet er å unngå at hunden jager, skremmer eller skader storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Båndtvangen gjelder ikke for enkelte typer jakt- og tjenestehunder under aktiv tjeneste eller trening. Flere kommuner har også egne områder hvor det skal være lov til å slippe hunden hele året, uavhengig av båndtvangsperioden.

– Dersom man møter en hund som er løs i strid med reglene om båndtvang kan man fange den inn og levere den tilbake til eieren hvis denne er i nærheten, og kan ta hånd om hunden på forsvarlig og lovlig måte. Dersom dette ikke er mulig skal den snarest leveres til politiet, opplyser Mattilsynet.

Hvis man bryter reglene for båndtvang, kan man ilegges bot.

Hele regelverket finner du her: Hundeloven (Lov om hundehold)

Del
13.06.2018 22:07

Stanser import av gatehunder

Mattilsynet gjør det i praksis umulig å hente gatehunder til Norge etter 1. juli. De frykter spredning av potensielt dødelige sykdommer.

27.09.2017 11:15

Sikre hunden riktig på biltur

Skal hunden være med på tur i sommer? God og sikker plassering i bilen er viktig, det samme er pauser, drikke og riktig næring.

19.12.2016 20:54

Nye regler for reise med hund

Fra nyttår kommer nye krav for utenlandsreiser med hunder. Nå må hunden ha tre behandlinger mot revens bendelorm, selv for en dagstur til Sverige.