illustrasjonsfoto: Unsplash - Viktor Kern

Informasjon om fugleinfluensa

Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler. Den alvorligste typen kan føre til at hele fjørfeflokker dør raskt.

 

Fugleinfluensa (aviær influensa) forårsakes av influensavirus A og er en smittsom virussykdom hos fugler, men kan også smitte til andre dyrearter. Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad. Det er vanlig å gruppere sykdommen i en alvorlig form (høypatogen fugleinfluensa, HPAI) og en mindre alvorlig form (lavpatogen fugleinfluensa, LPAI). Hos fjørfe kan den alvorlige formen føre til en dødelighet nær 100 prosent. Noen typer høypatogen fugleinfluensavirus kan i svært sjeldne tilfeller smitte fra fugl til mennesker. 

Dør fort

Hos fjørfe gir den alvorlige formen for fugleinfluensa (HPAI) oftest rask dødelighet i fjørfeflokken uten forutgående symptomer. I andre tilfeller ses luftveissymptomer eller bevegelsesforstyrrelser og lammelser. Ved infeksjoner med den mindre alvorlige formen av sykdommen (LPAI) er det ofte ingen synlige symptomer, eller kun gir milde luftveissymptomer. Enkelte virus av typen LPAI kan mutere og bli HPAI-virus.

Smitter lett

Fugleinfluensa smitter svært lett via avføring eller dråpesmitte fra øvre luftveier som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn. Fjørfe som går ute er mest utsatt for smitte fra villfugl. Fjørfe som holdes inne kan smittes ved at viruset passivt følger med mennesker, fôr eller utstyr.

Sjelden på mennesker

Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker, kun ved svært nær kontakt med syke eller døde fugler. Sykdommen smitter ikke til menneske via mat eller drikkevann. Mennesker som i sjeldne tilfeller smittes kan få alvorlig sykdom.

Utbredelse

Den alvorlige formen av fugleinfluensa har forekommet i hele verden. I Europa var det større utbrudd i flere land i perioden 1999 til 2008. Siden 2014 har det vært flere mindre utbrudd i flere land i Europa. Våren 2015 startet et større utbrudd av sykdommen i Nord-Amerika og på nyåret 2016 i Frankrike. På senhøsten 2016 har det vært flere utbrudd av den alvorlige formen av sykdommen hos både ville og tamme fugler sentralt i Europa. Mattilsynet følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende om spesielle tiltak skal iverksettes i Norge. Etter utbrudd i Danmark, Sverige og Finland, satte Mattilsynet i verk tiltak 25. november 2016 med "portforbud" for fjørfe i mange av landets fylker. Den alvorlige formen av sykdommen har aldri vært påvist i Norge, men det har vært utbrudd i Sverige og Danmark i 2006.

Skal rapporteres

Alvorlig fugleinfluensa er en A-sykdom, og mistanke om sykdommen skal rapporteres til Mattilsynet.

Man kan lese oppdatert om forholdsregler i fm fugleinfluensa på Mattilsynet sine websider: http://www.mattilsynet.no/fugleinfluensa

Del
21.12.2016 11:12

Fugleinfluensa i Norden

Det er nå påvist fugleinfluensa i Danmark, Sverige og på Åland i Finland. Dette gjør at veterinærinstituttet har oppjustert risikovurderingen for smitte i Norge.

24.06.2022 06:51

Advarer mot fugleinfluensa

Mange villfugler smittet med fugleinfluensa er den siste tiden funnet fra Rogaland i sør til Finmark i nord. Mattilsynet ber alle om å ikke røre syke eller døde fugler.

09.03.2006 00:00

- Ikke vær redd for Polly

Det er over 200 000 selskapsfugler i norske hjem. Nå er mange fugleeiere redd for at burfuglene skal få fugleinfluensa.