Mattilsynet

Ikke gi barna en kanin i julegave

Kaninen er det tredje vanligste kjæledyret i Norge, etter hund og katt. Mange barn ønsker seg kanin i julegave, men vet foreldrene hva som kreves for at en kanin skal ha god dyrevelferd, spør Mattilsynet.

- Kaniner trenger god plass, selskap av andre kaniner, mye høy, rengjorte bur med tilstrekkelig strø, regelmessig stell av pelsen, klipp av klørne og sjekk av tennene. Alt dette må være på plass for at kaninen skal ha det godt, sier seniorinspektør og veterinær Lars Erik Rondestveit i Mattilsynet.

Som seniorinspektør er hans oppgave å kontrollere om dyreeiere behandler dyrene sine godt og slik loven krever. Når han er på tilsynsbesøk, finner han ofte kaniner som har dårlig dyrevelferd.

– Det er overraskende stor mangel på kunnskap om hvordan kaniner bør ha det, sier Rondestveit.

Vanlige funn i kaninhold med dårlig dyrevelferd

Når Mattilsynet er på tilsyn, finner de ofte at kaninene har for små bur. Kaniner som lever et stillesittende liv, kjeder seg og kan få fysiske plager som forkalkninger, benskjørhet og trykkskader under labbene.

Det er ikke uvanlig at kaninene står eller ligger i sin egen møkk og urin. Dette kan gi kaninen etseskader i huden på labbene og kroppen. I strø som er vått av urin, kan det utvikles ammoniakkgass, som irriterer luftveiene til kaninen.

Kaniner er byttedyr, og de har behov for et sted å gjemme seg og føle seg trygge. De vil også gjerne sitte høyt, så de bør ha et hus med flatt tak. Inspektørene finner ofte at kaninene sitter i bur uten noen innredning, hvor de verken kan gjemme seg eller hoppe opp på noe. For liten tilgang på vann og for lite grovfôv i form av høy eller gress, er ikke uvanlig. Alt dette er viktige behov som må være dekket for at kaniner skal ha god velferd.

Kaniner er ikke så godt egnet for små barn

Små barn bør ikke ha kaniner som kjæledyr, fordi kaniner liker ikke å bli løftet opp og båret rundt. En kanin bør heller ikke være sammen med hunder eller katter. Kaniner er byttedyr og vil oppleve hunder og katter som farlige rovdyr.

- Det er ofte barn som vil ha kaniner som kjæledyr, og som får ansvaret for å stelle dem. Men det er barnets foresatte som etter loven er ansvarlig for kaninen hvis barnet er under 16 år. Loven krever at dyreeieren må ha kompetanse til å kunne ta seg av dyret på en god måte, sier Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

En ny veileder om kaninhold

Mattilsynet har publisert en ny veileder om hold av kanin på sine nettsider.

- Vi ønsker at de som vurderer å kjøpe kanin, skal sette seg godt inn i hvilke behov kaniner har, før de skaffer seg kanin. I den nye veilederen gir vi en oversikt over hva dyrevelferdsloven krever, og vi forklarer og gir eksempler på hva dette betyr rent praktisk når det gjelder kaniner, sier Knævelsrud.

Hva trenger kaniner for å ha det bra?

  • Kaniner trives best i par eller grupper, og den trenger nok plass til hvile og aktivitet. Kaninen må kunne hoppe minst tre gode hopp i én retning der den oppholder seg til vanlig. Mattilsynet anbefaler at man holder to kaniner sammen, og på et gulvareal som er minst 3 X 2 meter.
  • Kaniner foretrekker å sitte høyt, gjerne på en plattform eller hus med flatt tak.
  • Kaninen bør ha fri tilgang på høy og vann. 
Del
18.01.2016 12:04

Ta ansvar for kjæledyr

Å ha kaniner medfører et stort ansvar. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger.

22.05.2018 10:43

Pass på hva kaninen spiser

Kaniner kan fort få problemer med magen. Høy og salat er bra mat, mens gulrøtter og epler er godteri.

18.01.2018 15:31

Kaniner fryser om vinteren

Mange tror at kaniner fint kan leve i minusgrader, men kaniner fryser lett. De er avhengige av at eier legger til rette for en god vintersesong.