Ilustrasjonsfoto fra Mattilsynet (NTB)

Genmodifisert materiale i fôrblandinger

En rekke fôrblandinger til hest, fugl og kanin måtte trekkes fra markedet i 2020 på grunn av innhold av genmodifisert materiale.

Av 51 analyserte fôrråvarer og fôrblandinger, inneholdt seks prøver ulovlige mengder genmodifisert materiale, 26 prøver inneholdt lovlige sporforurensninger og i 19 prøver ble det ikke påvist noe genmodifisert materiale.

Testene fordeler seg som følger:

  • Fôrråvarer: 19 prøver. Det var lovlig sporforurensning i fem av dem.
  • Fôrblanding: 32 prøver. Det var seks prøver av hestefôr som inneholdt ulovlige mengder EU-godkjent genmodifisert materiale, mens det var lovlig sporforurensning i 21 prøver.

- De 32 prøvene av fôrblandinger ble tatt ut fra en nisje i fôrmarkedet med antatt høy risiko for innblanding av genmodifisert materiale, sier spesialinspektør Inga Torp Nielsen i Mattilsynet i en pressemelding.

Merket som genmodifisert

- I tillegg fant vi 22 fôrblandinger til hest, fugl og kanin som var merket med innhold av genmodifiserte råvarer. Ingen genmodifiserte mat- og fôrprodukter er godkjent i Norge i dag, og alle de totalt 28 produktene ble derfor trukket fra markedet, sier Nielsen.

Funnene ble gjort i Mattilsynets årlige overvåknings- og kontrollprogram for genmodifisering i mat, fôr og såvarer, og i en egen kontroll av importører av fôr til hester og visse andre dyr. ​Analyseresultatene avviker ikke vesentlig fra tidligere år, og til tross for flere funn av ulovlige produkter i 2020 er likevel forekomsten av slike produkter på det norske markedet generelt lav.

Overvåknings- og kontrollprogrammet er et samarbeid mellom Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Mattilsynet er ansvarlig for prøveuttakene og oppfølgingen av resultatene, mens Veterinærinstituttet er ansvarlig for analysene.

Kunnskap og bedre rutiner

– Importerte ferdige fôrblandinger til hest, fugl, gnagere og fisk inneholder ofte råvarer av soya, mais, raps eller ris, hvor det kan være risiko for innblanding av genmodifisert materiale. I 2020 ønsket vi å se nærmere på hvilke rutiner importører av slike fôrblandinger har for å hindre import av ulovlige genmodifiserte produkter, sier Nielsen i Mattilsynet.

Dokumentkontrollen viste at importører av såvarer og fôrråvarer generelt har tilstrekkelige rutiner for å unngå import av genmodifiserte produkter. Derimot fant vi at det et forbedringspotensial hos importører av fôrblandinger når det gjelder kunnskap og rutiner for å forebygge innførsel av ulovlige produkter.

- Markedet for importerte fôrblandinger har paralleller til nisjemarkeder for mat, med mange små og mellomstore importører og stadig nye aktører på markedet, sier Nielsen.

Også tidligere kontroller har vist at det er forbedringspotensial hos importører av ferdigpakkede fôrblandinger når det gjelder kunnskap og rutiner for å forebygge ulovlig innførsel av genmodifiserte produkter.

Mer veiledning

Mattilsynet har de senere årene kartlagt ulike deler av mat- og fôrbransjens kunnskap og rutiner for å forebygge ulovlig import av genmodifiserte produkter. Mange har god kontroll, men i bransjer med mange små og mellomstore aktører og stor utskiftning, er behovet for veiledning særlig stort. Mattilsynet vil derfor prioritere å utvikle tydelig, brukervennlig og lett tilgjengelig veiledningsmateriell.

- På den måten håper vi å bidra til økt kompetanse og bedre regelverksetterlevelse i alle bransjer hvor import av genmodifisert materiale er en risiko. Det skal bli enklere å gjøre rett, sier Inga Torp Nielsen i pressemeldingen.

Del