Anna Langova - Publicdomainpictures

Fugleinfluensa i Norden

Det er nå påvist fugleinfluensa i Danmark, Sverige og på Åland i Finland. Dette gjør at veterinærinstituttet har oppjustert risikovurderingen for smitte i Norge.

- Veterinærinstituttet vurderer risikosituasjonen i Norge kontinuerlig. Fugleinfluensa er nå påvist i 16 land i Europa. Etter at sykdommen ble påvist også i Finland vurderte Veterinærinstituttet at risikoen for smitte til fugler i Norge ble høynet fra svært lav, til lav. Det er ikke registrert smitte til mennesker, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Fugleinfluensa smitter lett fra ville fugler til tamme fugler og fra dyr til dyr i et fuglehold. Et utbrudd i et fuglehold kan gi høy dødelighet på kort tid. 

For å beskytte norsk fjørfe har Mattilsynet aktivert portforbud for fugler som holdes i fangenskap. Fuglene må holdes inne eller i innhegning med tak. Det er også forbudt med f.eks. utstillinger for fjørfe i risikoområder. Dette gjelder foreløpig i elleve norske fylker, og kan bli utvidet hvis situasjonen endrer seg.

- Målet er å unngå at fugler som holdes i fangenskap skal komme i direkte kontakt med potensielt smittefarlige ville fugler. Det er også pliktig å registrere alt fjørfehold hos Mattilsynet, med unntak av «stuefugl», forklarer Mattilsynet.

Les mer om portforbudforskriften for fjørfe aktivert 25. november 2016. Smittebeskyttende tiltak er innført i følgende fylker:

 • Oslo
 • Akershus
 • Hedmark
 • Oppland
 • Vestfold
 • Østfold
 • Buskerud
 • Telemark
 • Aust-Agder
 • Vest-Agder
 • Rogaland

Det er ikke registrert smitte til mennesker, men tiltakene blir innført for å redusere risikoen for at fjørfe og andre fugler som holdes i fangenskap skal bli smittet.

Rapport om døde villfugler

- Vi ønsker at alle som som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder skal informere oss ved funn av syke eller døde fugler. Alle må dessuten unngå å komme i fysisk kontakt med syke eller døde fugler, uansett hva som er grunnen til at de er døde eller syke, er Mattilsynets oppfordring.

Ta kontakt med Mattilsynet hvis du finner:

 • Flere (4-5) syke eller døde andefugler i et begrenset område i nærheten av vann, sjø eller våtmark.
 • Mange andre døde fugler i ett og samme område.
 • Død rovfugl på steder det er vanlig at andefugler oppholder seg.
 • Fugler som er døde av ytre skader, er avmagret eller råtne, er ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa.

Du kan melde til Mattilsynets avdelingskontor på tlf. 22 40 00 00. De vil vurdere om fugler skal sendes til nærmere undersøkelse.

Les mer om fugleinfluensa.

Del
25.11.2016 11:20

Informasjon om fugleinfluensa

Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler. Den alvorligste typen kan føre til at hele fjørfeflokker dør raskt.

24.06.2022 06:51

Advarer mot fugleinfluensa

Mange villfugler smittet med fugleinfluensa er den siste tiden funnet fra Rogaland i sør til Finmark i nord. Mattilsynet ber alle om å ikke røre syke eller døde fugler.

09.03.2006 00:00

- Ikke vær redd for Polly

Det er over 200 000 selskapsfugler i norske hjem. Nå er mange fugleeiere redd for at burfuglene skal få fugleinfluensa.