Thomas Park - Unsplash

Fugleinfluensa hos svaner i Bergen

Det er påvist fugleinfluensa hos to svaner og en måke i Bergen, og Mattilsynet forlenger portforbudet for fjørfe.

Påvisningene hos svanene i Bergen viser at utbruddet med fugleinfluensa ikke er over, og at det er viktig fortsatt å ha fokus på prøvetaking av sjøldøde villfugler og ved forøket dødelighet i besetninger med fjørfe. Det meldes også stadig om påvisning av høypatogent fugleinfluensavirus i våre naboland, skriver Veterinærinstituttet på sine nettsider.

Hindre smitte

Mattilsynet forlenget portforbudet fordi det fremdeles er risiko for spredning av fugleinfluensa i Norge. 

- Vi forstår at tiltakene er ganske inngripende, men det er fremdeles en risiko for at smitten skal spre seg. Dette skyldes blant annet mer inngående informasjon fra Veterinærinstituttet og Norsk Institutt for naturforskning om trekk av spesielt måker som går mellom Norge og land sør for oss i milde vinterperioder. Derfor har vi vurdert det slik at vi beholder disse begrensingene inntil videre for å forebygge smittespredning til kommersielle fjørfehold, opplyste Mattilsynet i en pressemelding 8. januar.

Fugleinfluensaen som er funnet er først og fremst farlig for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

Opphever så raskt som mulig

Mattilsynet fremhever at mange har vært veldig flinke til å overholde de smittevernregler for fjørfe de siste ukene. 

- Det er vi veldig takknemlige for. Vi håper å kunne oppheve restriksjonene så raskt som mulig, men ber alle om å fortsette å være påpasselige med smittevernet inntil videre, sier Ole Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Meld fra om døde fugler

De oppfordrer også folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å si fra dersom de finner sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler, sier Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

16 fugler

Det er så langt påvist høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) subtype H5N8 hos 16 fugler i Norge. Den første påvisninga ble gjort på en kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) som ble funnet syk i Sandnes i Rogaland 27. november 2020. Dette var det første tilfellet av HPAI i Norge noensinne. I ettertid er det imidlertid påvist HPAI subtype H5N8 hos brunnakker som ble felt under jakt i flere kommuner på Jæren i Rogaland i midten av november.

Del
02.07.2021 08:22

Gjeninnfører portforbud for tamme fugler

Det er påvist fugleinfluensa hos ville fugler på Østlandet. "Portforbud" for fjørfe er gjeninnført i 37 kommuner i Vestfold og Telemark og Viken fylke.

02.12.2020 09:30

Portforbud for hobbyhøns

Frykt for fugleinfluensa hos tamme fugler gjør at alt fjørfe nå må holdes innendørs eller under tett tak.

03.09.2021 18:27

Slutt på portforbudet

Mattilsynet opphever portforbudet for fjørfe og andre fugler i fangenskap fra 3. september