Kristin Lopez - Unsplash

Frykter økning i lungeorm

Veterinærer mistenker at parasitten kattens lungeorm sprer seg i Norge.

Kattens lungeorm (Aerostrongylus Abstrosus) får mer og mer oppmerksomhet, da det er mistanke om at dette er en parasitt i fremgang. 

Det er usikkert hvor mange katter som bærer parasitten. Mye indikerer at parasitten er mest vanlig på Vestlandet, men det er rapportert om positive prøver også fra andre steder i landet.

Smittekilder

Katter kan få i seg parasitten ved å fange og spise for eksempel fugler, frosker og mus som har spist parasittens mellomvert; nemlig snegler. Katten kan også få parasitten gjennom å spise snegler og sneglens slim som er på gress. Alle utekatter har derfor risiko for å bli smittet.

Parasitten vandrer til kattens lunger der den legger egg. Eggene utvikler seg til larver som katten hoster opp, svelger og som så passerer ut med avføringen. Parasitten må via en mellomvert (snegler) for å utvikle seg til et mellomstadie som nye katter får i seg som nevnt over.

Symptomer

Symptomene varierer. Noen katter har ingen symptomer, og diagnosen stilles først når katten sederes og puster dårlig eller har dårlig oksygenopptak i bedøvet tilstand.

Fuktig hoste er relativt vanlig, i tillegg til at katten puster raskere enn vanlig. Hos noen katter ser man renning fra nese og øyne. Det er vanlig med mer alvorlige symptomer på katter med dårlig immunforsvar, slik som unge katter, hjemløse katter, eldre katter og katter med andre sykdommer.

Diagnose

Parasitten påvises ved at veterinæren finner egg i kattens avføring ved bruk av Baermannstest på klinikken, og rett behandling startes basert på dette. Prøven kan også sendes til eksternt laboratorium for verifisering om man er usikker.

Ikke alle typer ormekurer virker mot lungeorm, og derfor er riktig diagnose før behandling viktig!

Behandling

Behandling startes etter at man har påvist parasitten i kattens avføring.

Behandligen er å gi katten ormekur, og følge opp med avføringsprøver for å sikre at katten er kvitt lungeormen. Kuren må utvides om prøven stadig er positiv.

Ingen ormekur virker forebyggende. Det finnes heller ikke vaksine eller annen forebyggende behandling.

Lungeormen er artsspesifikk, og kan derfor ikke smitte til hunder, kaniner eller mennesker.

Innholdet i denne saken er fra AniCura Dyreklinikken Telemark.

Del
26.03.2024 08:23

Smittetopp hos katter

I ukene før påske ble mange katter smittet av salmonella. Smitten kommer trolig fra ville fugler.

19.02.2020 23:54

Salmonella på katt

Flere dyreklinikker i Norge melder våren 2020 om et økende antall katter med symptomer på Salmonella. Syke småfugler kan være smittekilden.

27.09.2017 11:11

Flåttsesongen er i gang

Mange norske dyreklinikker melder om økt besøk av kjæledyr med flått. Veterinærer anbefaler alle dyreeiere å gjøre det de kan for å forebygge flåttproblemer for sitt dyr.