Nomao Saeki - Unsplash

Forsker på helse

Nå skal norske forskere undersøke hvordan mennesker og dyr påvirker hverandres helse. Prosjektet er det første i verden av sitt slag.

Målet er å få kunnskap som bidrar til mindre sykdom og bedre helse og velferd hos mennesker og dyr.

– For Veterinærhøgskolen NMBU er det viktig at vi er med på denne unike befolkningsundersøkelsen av hvordan mennesker og dyr påvirker hverandre, sier Anne Storset, dekan ved Veterinærhøgskolen NMBU.

Som de første i verden skal norske forskere gjøre en stor befolkningsundersøkelse av hvordan mennesker og dyr påvirker hverandre. Gjennom forskningsprosjektet HUNT Én Helse, skal forskere ved Veterinærhøgskolen NMBU bidra til mer kunnskap om sammenhengene mellom mennesker, dyr og miljø.

Hva skal undersøkes

Det de involverte i forskningsprosjektet ønsker å forske på er hva det gjør at vi lever tett på hunder og husdyr. For eksempel om dyreeiere får mer antibiotikaresistente bakterier eller visse typer bakterier, og har de for eksempel mindre allergi og andre problemer knyttet til immunforsvaret sitt.

Senere ønsker forskerne blant annet å finne ut mer om hvordan mikroorganismene påvirker immunforsvar og hormonsystem gjennom ulike faser av livet, og hvordan vi kan tilrettelegge for at mennesker og dyr skal unngå å bli syke.

Mange av de mest alvorlige sykdommene som finnes er zoonoser, det vil si sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker. Samtidig er det slik at omgang med dyr også kan forebygge sykdom.

Skal samle avføring

Det er innbyggere i Nord-Trøndelag som har, eller er i regelmessig kontakt med, hund, hest, sau, gris eller ku, som blir invitert til å delta i prosjektet. Dette er del av den pågående store helseundersøkelsen (HUNT4).

Dyreeierne blir spurt om de er villige til å sende inn en liten prøve av dyrenes avføring. De som sier ja får utlevert nødvendig utstyr til å ta og sende inn prøver, og hver person skal levere maks tre prøver fra hver dyreart.

Teamet bak HUNT Én helse håper at hundeeiere, bønder og hesteeiere vil hjelpe til å finne ut mer om dyrenes betydning for menneskers helse, og hvordan mennesker påvirker dyrenes helse. Håpet er å ha fått 12 000 innsendte avføringsprøver fra dyr, når innsamlingen er ferdig i 2019.

Verdifullt samarbeid

NMBU samarbeider med NTNU, Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT), Veterinærinstituttet, store deler av landbruksnæringen og andre viktige aktører i prosjektet.

– Vi ser store muligheter til å etablere verdifullt samarbeid rundt materialet, også internasjonalt, sier Anne Storset.

Denne artikkelen er en forenklet versjon av artikkel fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). NMBU har døgnbemannet hevisningsdyresykehus, NMBU Smådyrklinikken og har også egen hesteklinikk.

Del
26.03.2020 09:27

Koronavirus: Kan være med kjæledyr

Hvis du blir smittet med korona kan du fortsatt være sammen med kjæledyret ditt.

30.01.2020 22:02

Dyr kan også få allergi

Akkurat som mennesker kan hunder, katter og hester også få allergi.

22.06.2018 17:09

44 dyrehold båndlagt

Fredag ettermiddag publiserte Mattilsynet en liste over dyrehold som har vært i kontakt med eller har mistanke om salmonellasmitte.