Den kløende hund og katt

Hos kjæledyr er en utbrett kløe forårsaket av en forstyrrelse i immunforsvaret, hormonforstyrrelse eller parasitter i huden og/eller pelsen, samt anatomiske forhold.

Utbrett kløe medfører alltid nedsatt almentilstand og livskvalitet med selvpåførte skader i huden.

Det er veldig viktig med en grundig klinisk hud- og pelsundersøkelse for å kunne gi den mest optimale behandlingen, og dermed redusere eller helt eliminere kløen. Ofte er det også nødvendig å utføre videre undersøkelser med blodprøver og mikroskopiske undersøkelser av hud- og pelsprøver for å finne årsaken til kløen. Det er viktig at man behandler årsaken til kløen, og ikke kun behandler kløen! Det er ofte frusterende for dyrlegen og eieren å behandle kløende kjæledyr, da det kan ta noe tid å finne årsaken til kløen og den optimale behandling. Det er derfor viktig at eieren er tolmodig og innstilt på at et undersøkelses- og behandlingsforløp kan ta noe tid.

Allergi
Den hyppigste årsaken til uttalt kløe hos hunder og katter er allergi mot husstøv, pollen eller innholdsstoffer i fôret. Allergien resulterer i hud- og øreirritasjon med uttalt kløe og gjentatte hud- og ørebetennelser. Noen få hunder og katter utvikler luftveisirritasjon. Ved allergiske lidelser hos hunder og katter vil antibiotika og kortison, samt essensielle fettsyrer kun behandle symptomene på lidelsen, og denne behandlingen gir derfor sjelden et tilfredsstillende resultat. Ved å gi injeksjoner av hustøv- og/eller pollenekstrakter kan man redusere eller eliminere allergien. Ved f?rallergi kan man redusere eller eliminere lidelsen med spesielle medisinske diettf?r.

Parasitter
Parasitter (lus og lopper) i pelsen gir av og til hudirritasjon og kløe hos hunder. Skabb er veldig sjelden, og med stor sannsynlighet en overdiagnostisert lidelse hos hunder og katter. Parasitter (lus og lopper) er i Norge en sjelden årsak til uttalt kløe i huden hos katter, men øremidd er hyppigste årsak til kløe og irritasjon i og omkring ørenene på katter. Behandlingen av hud-, pels- og øreparasitter er ikke vanskelig, og et behandlingsforløp over noen uker eliminerer ofte parasittene.

Ringorm
Ringorm, som er en soppinfeksjon, smitter mellom dyr og mennesker, og gir hudirritasjon med små ringdannelser. Lidelsen er forholdsvis lite utbrett blant hunder og katter, og lar seg lett behandle med salver eller tabletter.

Hudfolder
I klinikken ses ofte hudirritasjon med kløe som følge av hudfolder. Fuktigheten i foldene resulterer i en lokal betennelse med bakterier og/eller sopp. Lidelsen kan forsøkes behandlet med antibiotika, men ofte er eneste kurative behandling en kirugisk korrigering av de anatomiske forhold/defekter.

Hormonforstyrrelser
Ved hormonforstyrrelser kan man leilighetsvis se hudirritasjon og kløe, men ofte er det andre symptomer som er fremtredende.

Del
15.03.2005 00:00

Kan hunder og katter få allergi?

Hunder og katter kan få allergi akkurat som mennesker. En tredjedel av alle hudproblemer kan skyldes allergi.

02.12.2004 00:00

Atopisk dermatitt

Diva er en puddel som flere ganger har vært innom klinikken vår.

17.09.2003 00:00

Hudlidelser hos hund og katt

Hudsykdommer er en av de hyppigste årsaker til at hunde- og katteeiere søker veterinærhjelp.