Illustrasjonsfoto - Unsplash

Bekymret for katteaids

Den siste måneden er katteaids (FIV) påvist hos flere katter i Kongsberg. Veterinærer er bekymret.

FIV er en virussykdom som kun rammer katter. Sykdommen minner om HIV hos mennesker, men FIV kan ikke smitte til mennesker. Smitten er meget uvanlig i Norge.

I følge Laagendalsposten har Kongsberg Dyreklinikk nylig diagnostisert tre katter med FIV.

- Alle de tre kattene som har fått diagnosen var ukastrerte hannkatter,sier veterinær Lars Anders Jansen til avisa.

Han minner samtidig om at det er viktig å kastrere hannkattene sine, fordi det reduserer faren for smitte.

Kastrering av hannkatter

Smitter i slagsmål

FIV er i seg selv ikke dødelig, men siden den hemmer immunforsvaret gjør den katten mottakelig for andre infeksjoner i f. eks. tarm, hud eller luftveier. Den vanligste smitteveien er via blod og bitt som f. eks. ved slagsmål. Derimot ser vi sjelden smitte fra kattemoren til hennes foster eller kattunger, men det hender at smitteoverføring skjer via melken.

Torill Moseng, president i Den norske veterinærforening, sier det er bekymringsfullt med FIV-smitten i Kongsberg.

- Det er en alvorlig og smittsom sykdom, og det finnes ikke noen kur. Det er svært viktig å ha kontroll over kattebestanden, og at katter som går ut kastreres, fordi de har en tendens til å slåss, sier Moseng til Laagendalsposten.

Slik foregår kastrering av hannkatt (video)

Symptomer

I sammenheng med infeksjonen opptrer forbigående milde influensalignende symptomer i form av lett feber og litt slapphet. Deretter går viruset i dvale. Kattens immunforsvar kan ikke bekjempe infeksjonen og i stedet blir smittede katter kronisk infiserte.

Symptomer på immunsviktsykdommer sees som oftest når katten blir eldre etter en symptomfri periode på minst 3-5 år. Når symptomer på FIV bryter ut, sees ofte kroniske infeksjoner i blant annet munnhulen eller øvre luftveier. Katten blir syk av bakterier og andre smittestoffer som friske katter vanligvis ikke blir dårlige av. Andre symptomer er forstørrede lymfeknuter, febertopper og symptomer fra ulike organer som kan bli rammet av infeksjoner (deriblant hud, tarm og øyne)

Diagnostikk

Diagnosen stilles ved at antistoffer mot viruset påvises i blodet. Ettersom infiserte katter ikke kan kvitte seg med viruset, innebærer et positivt svar (dvs. funn av antistoffer i blodprøven) at katten er bærer av FIV-viruset.

I en svært tidlig fase kan prøven være negativ. Det samme kan ses i svært sen fase hvis kattens immunforsvar er kraftig påvirket.

Behandling

Det eksisterer ingen behandling mot FIV. En FIV-positiv katt som er symptomfri kan leve i mange år, men det er viktig å sørge for at den ikke treffer andre katter som den da kan smitte. Katter som har fått påvist smitte bør bli innekatter.

Faktadelen om FIV i denne artikkelen er laget av AniCura. Se flere artikler fra AniCura, og oversikt over AniCura sine dyreklinikker her.

Del
26.03.2024 08:23

Smittetopp hos katter

I ukene før påske ble mange katter smittet av salmonella. Smitten kommer trolig fra ville fugler.

19.02.2020 23:54

Salmonella på katt

Flere dyreklinikker i Norge melder våren 2020 om et økende antall katter med symptomer på Salmonella. Syke småfugler kan være smittekilden.

27.03.2019 12:53

Frykter økning i lungeorm

Veterinærer mistenker at parasitten kattens lungeorm sprer seg i Norge.