Kamil S - Unsplash

Advarer mot fugleinfluensa

Mange villfugler smittet med fugleinfluensa er den siste tiden funnet fra Rogaland i sør til Finmark i nord. Mattilsynet ber alle om å ikke røre syke eller døde fugler.

– Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker, men som et føre-var-prinsipp anbefaler vi å ta noen forholdsregler. Vi ber alle om å la syke eller døde fugler være i fred. Ikke ta med deg en syk fugl hjem for å stelle den eller gi den mat, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet i en pressemelding.

Hvis du finner syke eller døde villfugler, ber Mattilsynet om at du varsler dem på epost eller telefon, slik at de kan vurdere om de skal rykke ut og ta prøver.

Se Mattilsynets liste over hvilke fuglearter du skal varsle om

Hvis du har vært i nær kontakt med en syk eller død fugl og opplever symptomer på influensa i løpet av de 10 påfølgende dagene, ber vi deg kontakte fastlegen din.

Se også: Råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker (Folkehelseinstituttet)

Både Mattilsynet og Folkehelseinstituttet følger situasjonen tett.

Mating av fugler

Mattilsynet ber samtidig om at du nå ikke mater ville fugler i parker og ved innsjøer. Dette fører til at fuglene samles på små områder og lettere sprer smitte seg imellom. Unntaket er ved faste steder der fuglene er vant til at mating foregår, der kan man fortsatt mate fugler da de allikevel samles slike steder.

Trolig ny normaltilstand

I følge pressemeldingen er fugleinfluensa hos ville fugler er mest sannsynlig en ny normaltilstand i Norge.

– Viruset har vært å finne i Sentral-Europa i mange år, og har nå spredt seg til Norge. Det gjør at vi må være litt mer påpasselige. Vi antar at vi vil måtte leve med smitte hos ville fugler i flere perioder i fremtiden, sier Jahr.

 

Del
21.12.2016 11:12

Fugleinfluensa i Norden

Det er nå påvist fugleinfluensa i Danmark, Sverige og på Åland i Finland. Dette gjør at veterinærinstituttet har oppjustert risikovurderingen for smitte i Norge.

25.11.2016 11:20

Informasjon om fugleinfluensa

Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler. Den alvorligste typen kan føre til at hele fjørfeflokker dør raskt.

24.12.2021 14:30

Opphever restriksjoner

Mattilsynet har nå opphevet de fleste restriksjoner etter fugleinfluensautbruddet i Rogaland, Viken og Innlandet i november.